Toan lơp 2 tuan 2: Luyện tập

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toan lơp 2 tuan 2: Luyện tập - 1
  • Toan lơp 2 tuan 2: Luyện tập - 2
  • Toan lơp 2 tuan 2: Luyện tập - 3
  • Toan lơp 2 tuan 2: Luyện tập - 4
  • Toan lơp 2 tuan 2: Luyện tập - 5
Trường tiểu học Nguyễn Văn Bé
MÔN : Toán
LỚP : Ba
GV: Vương Thị Lý
Kính chào các thầy cô và các em
Toán
Kiểm tra bài cũ:
1. Tính:
2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Sợi dây dài: 273cm
Cắt đi : 57cm
Còn lại : ……cm?
Sợi dây còn lại là:
273 – 57 = 216 (cm)
Đáp số: 216 cm
Tóm tắt
Bài giải
384
395
Toán
Luyện tập
2
140
329
025
2
4
542 – 318
Toán
Luyện tập
a)
660 – 251
2
409
727 – 272
b)
404 – 184
455
220
2
4
Toán
Luyện tập
Số
?
3
2
6
371
390
735
Toán
Luyện tập
Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Ngày thứ nhất bán: 415kg gạo
Ngày thứ nhất bán: 325kg gạo
Cả hai ngày bán: … kg gạo?
Bài giải:
Số ki-lô-gam gạo cả hai ngày bán được là:
415 + 325 = 740 (kg)
Đáp số : 740 kg gạo
5. Khối lớp 3 có tất cả 165 học sinh, trong đó
có 84 học sinh nữ. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu
học sinh nam?
Bài giải:
Số học sinh nam khối lớp 3
có là:
165 – 84 = 81 (học sinh)
Đáp số : 81 học sinh
Toán
Luyện tập
Tóm Tắt
Có tất cả: 165 học sinh
Nữ : 84 học sinh
Nam : ….học sinh?
Chúc các thầy cô cùng các em sức khỏe
Chào tạm biệt
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2011-10-15 21:25:59 | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 8 | FileSize: 0.28 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Toan lơp 2 tuan 2: Luyện tập, Tiếng Việt. Trường tiểu học Nguyễn Văn BéMÔN : ToánLỚP : BaGV: Vương Thị LýKính chào các thầy cô và các emToánKiểm tra bài cũ:1. Tính: 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:Sợi dây dài: 273cmCắt đi : 57cmCòn lại : ……cm? Sợi dây còn lại là:273 – 57 = 216 (cm)Đáp số: 216 cmTóm tắtBài giải384395ToánLuyện tập214032902524542 – 318 ToánLuyện tậpa)660 – 251 2409727 – 272 b)404 – 184 45522024ToánLuyện tậpSố?326371390735ToánLuyện tậpGiải bài toán theo tóm tắt sau:Ngày thứ nhất bán: 415kg gạoNgày thứ nhất bán: 325kg gạoC

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/toan-lop-2-tuan-2-luyen-tap.6wzgxq.html