Luyện từ và câu Tuần 15 lớp 3

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Luyện từ và câu Tuần 15 lớp 3 - 1
  • Luyện từ và câu Tuần 15 lớp 3 - 2
  • Luyện từ và câu Tuần 15 lớp 3 - 3
  • Luyện từ và câu Tuần 15 lớp 3 - 4
  • Luyện từ và câu Tuần 15 lớp 3 - 5
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN EAH`LEO
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ
Người thực hiện : Nguyễn Đức Duy
Xin các bạn góp ý cho mình .
Xin chân thành cảm ơn
nguyenducduy760yahoo.com.vn@gmail.com
Thứ …ngày..tháng…năm
Môn Luyện Từ và Câu
Em vẽ làng xóm
Tre xanh, lúa xanh
Sông máng lượn quanh
Một dòng xanh mát
Trời cao bát ngát
Xanh ngắt mùa thu .
Đinh Hải
Trường TH Nguyễn Huệ
Nguyễn Đức Duy
Kiểm tra bài cũ :
Tìm các từ chỉ đặc điểm trong những câu thơ sau ?
Lớp 3E
nguyenducduy760yahoo.com.vn@gmail.com
Thứ …ngày..tháng…năm
Môn Luyện Từ và Câu
Trường TH Nguyễn Huệ
Nguyễn Đức Duy
Lớp 3E
nguyenducduy760yahoo.com.vn@gmail.com
Thứ …ngày..tháng…năm
Môn Luyện Từ và Câu
Trường TH Nguyễn Huệ
Nguyễn Đức Duy
Lớp 3E
Mở rộng vốn từ : Các dân tộc
Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh
(tr 126 SGK TV lớp 3 tập 1)
Hoạt động 1: HD học sinh làm bài tập
nguyenducduy760yahoo.com.vn@gmail.com
Thứ …ngày..tháng…năm
Môn Luyện Từ và Câu
Trường TH Nguyễn Huệ
Nguyễn Đức Duy
Lớp 3E
Bài tập 1
Em hãy kể tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết .
Em hiểu thế nào là dân tộc thiểu số ?
Là các dân tộc có ít người
nguyenducduy760yahoo.com.vn@gmail.com
Mở rộng vốn từ : Các dân tộc
Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh
(tr 126 SGK TV lớp 3 tập 1)
Thứ …ngày..tháng…năm
Môn Luyện Từ và Câu
Trường TH Nguyễn Huệ
Nguyễn Đức Duy
Lớp 3E
Bài tập 1:
Em hãy kể tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết :
Người dân tộc thiểu số thường sống ở đâu trên đất nước ta ?
Người dân tộc thiểu số thường sống ở các vùng cao, vùng núi
nguyenducduy760yahoo.com.vn@gmail.com
Mở rộng vốn từ : Các dân tộc
Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh
(tr 126 SGK TV lớp 3 tập 1)
Thứ …ngày..tháng…năm
Môn Luyện Từ và Câu
Trường TH Nguyễn Huệ
Nguyễn Đức Duy
Lớp 3E
Bài tập 1
Em hãy kể tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết ?
Học sinh làm theo nhóm 4 nhóm (5 phút)
Các dân tộc thiểu số phía Bắc
- Tày – Nùng – Thái – Mường- Dao - Hmong – Hoa – Giáy – Tà oi..
Các dân tộc thiểu số phía miền Trung
Vân Kiều – Cờ hu – Khơ mú – Ê đê –
Gia rai – Xơ đăng – Chăm
Các dân tộc thiểu số phía miền Nam

Khơ me – Hoa
– Xtiêng
nguyenducduy760yahoo.com.vn@gmail.com
Mở rộng vốn từ : Các dân tộc
Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh (tr 126 SGK TV lớp 3 tập 1)
Thứ …ngày..tháng…năm
Môn Luyện Từ và Câu
Trường TH Nguyễn Huệ
Nguyễn Đức Duy
Lớp 3E
Bài tập 2:
Chọn những từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống :
a/ Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng . . .
bậc thang
nguyenducduy760yahoo.com.vn@gmail.com
Mở rộng vốn từ : Các dân tộc
Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh (tr 126 SGK TV lớp 3 tập 1)
Thứ …ngày..tháng…năm
Môn Luyện Từ và Câu
Trường TH Nguyễn Huệ
Nguyễn Đức Duy
Lớp 3E
Bài tập 2
Chọn những từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống :
b/ Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên . . . Để múa
Nhà rông
nguyenducduy760yahoo.com.vn@gmail.com
Mở rộng vốn từ : Các dân tộc
Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh (tr 126 SGK TV lớp 3 tập 1)
Thứ …ngày..tháng…năm
Môn Luyện Từ và Câu
Trường TH Nguyễn Huệ
Nguyễn Đức Duy
Lớp 3E
Bài tập 2
Chọn những từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống :
c/ Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường
làm . . . để ở
Nhà sàn
nguyenducduy760yahoo.com.vn@gmail.com
Mở rộng vốn từ : Các dân tộc
Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh (tr 126 SGK TV lớp 3 tập 1)
Thứ …ngày..tháng…năm
Môn Luyện Từ và Câu
Trường TH Nguyễn Huệ
Nguyễn Đức Duy
Lớp 3E
Bài tập 2
Chọn những từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống :
d/ Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân

tộc . . .
Chăm
nguyenducduy760yahoo.com.vn@gmail.com
Mở rộng vốn từ : Các dân tộc
Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh (tr 126 SGK TV lớp 3 tập 1)
Thứ …ngày..tháng…năm
Môn Luyện Từ và Câu
Trường TH Nguyễn Huệ
Nguyễn Đức Duy
Lớp 3E
Bài tập 3:
Quan sát từng cặp sự vật được vẽ dưới đây rồi viết những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh:
nguyenducduy760yahoo.com.vn@gmail.com
Mở rộng vốn từ : Các dân tộc
Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh (tr 126 SGK TV lớp 3 tập 1)
Thứ …ngày..tháng…năm
Môn Luyện Từ và Câu
Trường TH Nguyễn Huệ
Nguyễn Đức Duy
Lớp 3E
Bài tập 3:
Quan sát từng cặp sự vật được vẽ dưới đây rồi viết những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh:
Trăng tròn
như
quả bóng
nguyenducduy760yahoo.com.vn@gmail.com
Mở rộng vốn từ : Các dân tộc
Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh (tr 126 SGK TV lớp 3 tập 1)
Thứ …ngày..tháng…năm
Môn Luyện Từ và Câu
Trường TH Nguyễn Huệ
Nguyễn Đức Duy
Lớp 3E
Bài tập 3
Quan sát từng cặp sự vật được vẽ dưới đây rồi viết những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh:
Đèn sáng
như
Sao
nguyenducduy760yahoo.com.vn@gmail.com
Mở rộng vốn từ : Các dân tộc
Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh (tr 126 SGK TV lớp 3 tập 1)
Thứ …ngày..tháng…năm
Môn Luyện Từ và Câu
Trường TH Nguyễn Huệ
Nguyễn Đức Duy
Lớp 3E
Bài tập 3
Quan sát từng cặp sự vật được vẽ dưới đây rồi viết những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh:
Bé xinh như hoa
Bé cười tươi như hoa
nguyenducduy760yahoo.com.vn@gmail.com
Mở rộng vốn từ : Các dân tộc
Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh (tr 126 SGK TV lớp 3 tập 1)
Thứ …ngày..tháng…năm
Môn Luyện Từ và Câu
Trường TH Nguyễn Huệ
Nguyễn Đức Duy
Lớp 3E
Bài tập 3
Quan sát từng cặp sự vật được vẽ dưới đây rồi viết những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh:
Đất nước ta cong cong hinh chữ S
nguyenducduy760yahoo.com.vn@gmail.com
Mở rộng vốn từ : Các dân tộc
Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh (tr 126 SGK TV lớp 3 tập 1)
Thứ …ngày..tháng…năm
Môn Luyện Từ và Câu
Trường TH Nguyễn Huệ
Nguyễn Đức Duy
Lớp 3E
Bài tập 4:
Bài tập 4:
Tìm những từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ trống:
nguyenducduy760yahoo.com.vn@gmail.com
a/ Công cha nghĩa mẹ được so sánh như . . . ,như . . .
Công cha nghĩa mẹ được so sánh như núi Thái Sơn, như nước trong nguồn
Thứ …ngày..tháng…năm
Môn Luyện Từ và Câu
Trường TH Nguyễn Huệ
Nguyễn Đức Duy
Lớp 3E
Bài tập 4:
Tìm những từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ trống:
nguyenducduy760yahoo.com.vn@gmail.com
b/ Trời mưa, đường đất sét trơn như . . .
Trời mưa, đường đất sét trơn như trơn như bôi mỡ
Thứ …ngày..tháng…năm
Môn Luyện Từ và Câu
Trường TH Nguyễn Huệ
Nguyễn Đức Duy
Lớp 3E
Bài tập 4:
Tìm những từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ trống:
nguyenducduy760yahoo.com.vn@gmail.com
c/ Ở thành phố có nhiều tòa nhà cao như . . .
Ở thành phố có nhiều tòa nhà cao như cao như núi
Thứ …ngày..tháng…năm
Môn Luyện Từ và Câu
Trường TH Nguyễn Huệ
Nguyễn Đức Duy
Lớp 3E
Củng cố :
t
nguyenducduy760yahoo.com.vn@gmail.com
c/

Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2011-01-05 15:48:38 | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 437 | Lần xem: | Page: 20 | FileSize: 3.69 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Luyện từ và câu Tuần 15 lớp 3, Tiếng Việt. PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN EAH`LEO TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ Người thực hiện : Nguyễn Đức Duy Xin các bạn góp ý cho mình .Xin chân thành cảm ơn nguyenducduy760yahoo.com.vn@gmail.comThứ …ngày..tháng…năm Môn

https://tailieuhoctap.com/baigiangtiengviet/luyen-tu-va-cau-tuan-15-lop-3.7y0hwq.html