KỂ CHUYỆN TUẦN 11

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • KỂ CHUYỆN TUẦN 11 - 1
  • KỂ CHUYỆN TUẦN 11 - 2
  • KỂ CHUYỆN TUẦN 11 - 3
  • KỂ CHUYỆN TUẦN 11 - 4
  • KỂ CHUYỆN TUẦN 11 - 5
Chu Thị Soa – Hải Châu- Đà Nẵng
Phép trừ
MÔN TOÁN TUẦN 6
CHU THỊ SOA
CHU THỊ SOA
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện tuần 11
1.Hai cánh tay của Ký có gì khác với mọi người?
2.Mặc dù bị lịêt cả hai tay nhưng hình ảnh nào đã thôi thúc Ký muốn đi học?
Ký đến lớp xin cô giáo cho học
3. Điều gì xảy ra khi Ký đến lớp xin học?
4. Ước mơ đi học chưa được thực hiện Ký đã làm gì?
5.Trước hình ảnh cậu bé tật nguyền quyết tâm tập viết cô giáo đã làm gì?
6.Lúc mới vào học Ký gặp khó khăn gì? Em đã khắc phục như thế nào?
7.Nhờ kiên trì chịu khó Ký đã đạt được những thành công gì?
Ký.đến..lớp..xin..cô giáo cho học.
Cô.giáo.không.dám nhận em vào học.
Ký được nhận vào học.
Cô giáo và các bạn tận tình chăm sóc giúp đỡ Ký.
Ký được thưởng hai huy hiệu của Bác Hồ.
Cô giáo ngạc nhiên và cảm động thấy Ký tập viết bằng chân.
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Tiêu chí đánh giá:
- Kể chuyện phải đúng nội dung.
- Cách kể hay, hấp dẫn, có điệu bộ, cử chỉ.
- Trả lời được câu hỏi của bạn, hoặc đặt được câu hỏi cho bạn trả lời.
- Nêu đúng ý nghĩa của truyện.
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Ký.đến..lớp..xin..cô giáo cho học.
Cô.giáo.không.dám nhận em vào học.
Ký được nhận vào học.
Cô giáo và các bạn tận tình chăm sóc giúp đỡ Ký.
Ký được thưởng hai huy hiệu của Bác Hồ.
Cô giáo ngạc nhiên và cảm động thấy Ký tập viết bằng chân.
Ý nghĩa:
Nguyễn Ngọc Ký là một tấm gương sáng về ý chí vượt khó, với tinh thần ham học quyết tâm vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2017-11-11 14:42:34 | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 7 | Lần xem: | Page: 18 | FileSize: 3.68 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng KỂ CHUYỆN TUẦN 11, Tiếng Việt. Chu Thị Soa – Hải Châu- Đà Nẵng Phép trừ MÔN TOÁN TUẦN 6 CHU THỊ SOACHU THỊ SOA BÀN CHÂN KÌ DIỆUKể chuyện tuần 111.Hai cánh tay của Ký có gì khác với mọi người?2.Mặc dù bị lịêt cả hai tay nhưng hình ả

https://tailieuhoctap.com/baigiangtiengviet/ke-chuyen-tuan-11.gdvw0q.html