Kể chuyện tuần 11

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Kể chuyện tuần 11 - 1
  • Kể chuyện tuần 11 - 2
  • Kể chuyện tuần 11 - 3
  • Kể chuyện tuần 11 - 4
  • Kể chuyện tuần 11 - 5
Kể chuyện
Người đi săn và con nai
Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010
Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010
Kể chuyện
Bài: Người đi săn và con nai
Ngu?i di san chu?n b? di san
Dòng suối khuyên người đi săn đừng bắn con nai
Con nai lặng yên, trắng muốt
Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010
Kể chuyện
Người đi săn và con nai
Cây trám tức giận
Ngu?i di san chu?n b? di san
Dòng suối khuyên người đi săn đừng bắn con nai
Con nai lặng yên, trắng muốt
Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010
Kể chuyện
Người đi săn và con nai
Cây trám tức giận
Mùa trám chín, chắc nai về nhiều rồi, đi săn thôi !
Con nai hay đến soi gương xuống mặt suối. Đừng bắn con nai !
Thế thì cút đi !
Người đi san chuẩn bị súng để đi san
Dòng suối khuyên người đi san đừng bắn con nai
Con nai lặng yên, trắng muốt
Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?
Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010
Kể chuyện
Bài: Người đi săn và con nai
Ý nghĩa câu chuyện: Hãy yêu quí và bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ các loài vật quý đừng phá hủy vẻ đẹp của thiên nhiên!
Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010
Kể chuyện
Bài: Người đi săn và con nai
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2013-11-14 14:40:18 | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 25 | Lần xem: | Page: 6 | FileSize: 1.31 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Kể chuyện tuần 11, Tiếng Việt. Kể chuyện Người đi săn và con naiThứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010Kể chuyệnBài: Người đi săn và con naiNgu?i di san chu?n b? di sanDòng suối khuyên người đi săn đừng bắn c

https://tailieuhoctap.com/baigiangtiengviet/ke-chuyen-tuan-11.5opizq.html