KỂ CHUYỆN LỚP 4 TUẦN 12

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • KỂ CHUYỆN LỚP 4 TUẦN 12 - 1
  • KỂ CHUYỆN LỚP 4 TUẦN 12 - 2
  • KỂ CHUYỆN LỚP 4 TUẦN 12 - 3
  • KỂ CHUYỆN LỚP 4 TUẦN 12 - 4
  • KỂ CHUYỆN LỚP 4 TUẦN 12 - 5
Môn : Kể chuyện.
Tuần : 12.
Bài : Kể chuyện đã nghe, đã
đọc về một người có nghị
lực.
Kiểm tra bài cũ :
Bàn chân kì diệu
*Kể một , hai đoạn câu chuyện “Bàn chân kì diệu”
Thứ ba, ngày Tháng năm 201
Kể chuyện
Kể chuyện đã nghe, đã đọc
S/119
Đề bài : Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe hoặc được đọc về một người có nghị lực.
Học sinh đọc nối tiếp
1. Nhớ lại những truyện em đã học về người có nghị lực :…
2. Tìm trong sách báo những truyện tương tự các truyện đã học :…
3. Kể chuyện trong nhóm, lớp:…
4. Trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện.
*Học sinh giới thiệu câu chuyện
Dàn ý
- Giới thiệu câu chuyện :
+Nêu tên câu chuyện.
+Nêu tên các nhân vật có trong câu chuyện.
- Kể chuyện :
+Mở đầu câu chuyện.
+Diễn biến câu chuyện (nêu các sự việc theo đúng thứ tự).
+Kết thúc câu chuyện.
*Học sinh kể nhóm hai.
*Thi kể
(*)Kể chuyện ngoài sách, lời kể tự nhiên, có sáng tạo.
Củng cố :
Nhận xét , tuyên dương .
Kỳ sau :
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia .
Thể hiện tinh thần vượt khó
Hát
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2011-11-01 11:41:29 | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 311 | Lần xem: | Page: 8 | FileSize: 0.21 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng KỂ CHUYỆN LỚP 4 TUẦN 12, Tiếng Việt. Môn : Kể chuyện.Tuần : 12.Bài : Kể chuyện đã nghe, đã đọc về một người có nghịlực.Kiểm tra bài cũ :Bàn chân kì diệu *Kể một , hai đoạn câu chuyện “Bàn chân kì diệu”Thứ ba, ngày Tháng năm 201Kể chuyệnK

https://tailieuhoctap.com/baigiangtiengviet/ke-chuyen-lop-4-tuan-12.i6xixq.html


bài giảng liên quan