KỂ CHUYỆN 2 TUẦN 24.ppt

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • KỂ CHUYỆN 2 TUẦN 24.ppt - 1
  • KỂ CHUYỆN 2 TUẦN 24.ppt - 2
  • KỂ CHUYỆN 2 TUẦN 24.ppt - 3
  • KỂ CHUYỆN 2 TUẦN 24.ppt - 4
  • KỂ CHUYỆN 2 TUẦN 24.ppt - 5
giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp thị xã
hội thi
Chào mừng các thầy, cô giáo về thăm lớp dự giờ
Năm học 2009 - 2010
GV : Võ Thị Lệ Hường
Trường Tiểu học Cam Lộc 1
MÔN KỂ CHUYỆN
Thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2010
Kể chuyện
Kiểm tra bài cũ
Thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2010
Kể chuyện
Quả tim khỉ
Thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2010
Kể chuyện
Quả tim khỉ
2
3
4
Quả tim khỉ
Thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2010
Kể chuyện
1
Thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2010
Kể chuyện
Quả tim khỉ
1
Thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2010
Kể chuyện
Quả tim khỉ
2
Thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2010
Kể chuyện
Quả tim khỉ
3
Thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2010
Kể chuyện
Quả tim khỉ
4
S
Thảo luận nhóm 4
Thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2010
Kể chuyện
Quả tim khỉ
Thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2010
Kể chuyện
Quả tim khỉ
1
2
Thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2010
Kể chuyện
Quả tim khỉ
3
Thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2010
Kể chuyện
Quả tim khỉ
4
Thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2010
Kể chuyện
Quả tim khỉ
2
3
4
Thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2010
Kể chuyện
Quả tim khỉ
1
Thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2010
Kể chuyện
Quả tim khỉ
Tập thể lớp 2/1
Kính chào quý thầy cô giáo về thăm lớp dự giờ

giờ học đến đây là kết thúc
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-03-05 07:48:40 | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 12 | Lần xem: | Page: 18 | FileSize: 4.19 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng KỂ CHUYỆN 2 TUẦN 24.ppt, Tiếng Việt. giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp thị xã hội thiChào mừng các thầy, cô giáo về thăm lớp dự giờ Năm học 2009 - 2010 GV : Võ Thị Lệ HườngTrường Tiểu học Cam Lộc 1MÔN KỂ CHUYỆN Thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 20

https://tailieuhoctap.com/baigiangtiengviet/ke-chuyen-2-tuan-24-ppt.73zgvq.html


bài giảng liên quan