CT 3. TUẦN 29, Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • CT 3. TUẦN 29, Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - 1
  • CT 3. TUẦN 29, Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - 2
  • CT 3. TUẦN 29, Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - 3
  • CT 3. TUẦN 29, Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - 4
  • CT 3. TUẦN 29, Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - 5
Trường Nguyễn Công Sáu
Môn: Chính tả
LỚP BA
GV: Trần Thị Hai
Giữ gìn dân chủ xây dựng nước nhà gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt,mỗi một người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe.
Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người yêu nước.
Thứ năm ngày 31 tháng 3 năm 2011
Chính tả
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Giữ gìn dân chủ xây dựng nước nhà gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt,mỗi một người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe.
Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người yêu nước.
Thứ năm ngày 31 tháng 3 năm 2011
Chính tả
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Thứ năm ngày 31 tháng 3 năm 2011
Chính tả
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Điền vào chỗ trống:
a) s hay x
Giảm 20 cân
Một người to béo kể với bạn:
- Tôi muốn gầy bớt đi, bác ...ĩ khuyên là mỗi …áng phải cưỡi ngựa chạy mười vòng …ung quanh thị …ã. Tôi theo lời khuyên đó đã một tháng nay.
-Kết quả ra …ao? Người bạn hỏi.
- Kết quả là cong ngựa mà tôi cưỡi …út mất 20 cân.
s
s
x
x
s
s
Thứ năm ngày 31 tháng 3 năm 2011
Chính tả
Điền vào chỗ trống:
b) in hay inh:
Xếp thứ ba
Chinh khoe với Tin:
- Bạn Vinh lớp m….. là một vận động viên điền k….. Tháng trước có cuộc thi, bạn ấy về thứ ba đấy. Cậu có t… không?
Tin hỏi:
-Có bao nhiêu người thi mà bạn ấy đứng thứ ba?
-À, à. Đấy là một cuộc thi ở nhóm học tập. Có ba học s….. tham gia thôi.
ình
inh
in
inh
Chào tạm biệt
Trường tiểu học Nguyễn Công Sáu
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2011-06-02 16:09:13 | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 120 | Lần xem: | Page: 6 | FileSize: 0.26 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng CT 3. TUẦN 29, Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, Tiếng Việt. Trường Nguyễn Công SáuMôn: Chính tảLỚP BAGV: Trần Thị Hai Giữ gìn dân chủ xây dựng nước nhà gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt,mỗi một người

https://tailieuhoctap.com/baigiangtiengviet/ct-3-tuan-29-loi-keu-goi-toan-dan-tap-the-duc.1152wq.html


bài giảng liên quan