Bài 89. iêp, ươp

  • 25/01/2015 04:37:24
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 4.23 M, số trang : 13 ,tên

Slides

Bài 89. iêp, ươp slide 1
Bài 89. iêp, ươp slide 2
Bài 89. iêp, ươp slide 3
Bài 89. iêp, ươp slide 4
Bài 89. iêp, ươp slide 5

Chi tiết

trân trọng kính cháo các thầy cô giáo!
Tiếng việt
Kiểm tra bài cũ
ip up
nhân dịp
giúp đỡ
đuổi kịp
chụp đèn
Tiếng dừa làm dịu nắng trưa
Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo
Trời trong đầy tiếng rì rào
Đàn có đánh nhịp bay vào bay ra
Tiếng việt
iêp
liếp
tấm liếp
ươp
mướp
giàn mướp
Bài 89:
iêp -
ươp
iêp
ươp

ươ
p
Tiếng việt
Bài 89:
iêp -
ươp
ươp
mướp
giàn mướp
iêp
liếp
tấm liếp
Tiếng việt
Bài 89:
iêp -
ươp
Tiếng việt
Bài 89:
iêp -
ươp
ươp
mướp
giàn mướp
iêp
liếp
tấm liếp
rau diếp
nôí tiếp
Tiếng việt
Bài 89:
iêp -
ươp
Tiếng việt
Bài 89:
iêp -
ươp
ươp
mướp
giàn mướp
iêp
liếp
tấm liếp
rau diếp
nôí tiếp
ướp cá
nườm nượp
Tiếng việt
Bài 89:
iêp -
ươp
Tiếng việt
Bài 89:
iêp -
ươp
Tiếng việt
Bài 89:
iêp -
ươp
Tiếng việt
Bài 89:
iêp -
ươp
ươp
mướp
giàn mướp
iêp
liếp
tấm liếp
rau diếp
nôí tiếp
ướp cá
nườm nượp
Tiết học đến đây kết thúc
Xin chân thành cảm ơn!

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ