Bài: 89 iêp ươp

 • 19/01/2010 08:01:14
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 1.97 M, số trang : 10 ,tên

Slides

Bài: 89 iêp ươp slide 1
Bài: 89 iêp ươp slide 2
Bài: 89 iêp ươp slide 3
Bài: 89 iêp ươp slide 4
Bài: 89 iêp ươp slide 5

Chi tiết

MÔN HỌC VẦN
LỚP MỘT
Bài 89 :IÊP ƯƠP
KIỂM TRA
Tiếng dừa làm dịu nắng trưa
Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo
Trời trong đầy tiếng rì rào
Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra.
KIỂM TRA
Thứ ,ngày tháng 1 năm 2010
Tiếng Việt
iêp
l
iêp
tấm liếp

ươp

ươp
giàn mướp
Thứ ,ngày tháng năm 2010
Tiếng Việt
Thứ ,ngày tháng 1 năm 2010
Tiếng Việt
Chúc sức khoẻ quý thầy , cô!

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ