Bài 89. iêp, ươp

  • 30/03/2016 12:00:33
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 5.29 M, số trang : 11 ,tên

Slides

Bài 89. iêp, ươp slide 1
Bài 89. iêp, ươp slide 2
Bài 89. iêp, ươp slide 3
Bài 89. iêp, ươp slide 4
Bài 89. iêp, ươp slide 5

Chi tiết

Giáo viên: Lý Thị Thanh Hà
Trường Tiểu học Phong Khê
Môn Tập đọc
Quý thầy cô về dự giờ thăm lớp 1A
Thứ n¨m ngày 14 tháng 4 năm 2011
Tập đọc:
Hai chị em
Hai chị em đang chơi vui vÎ trước đống đồ chơi. Bỗng cậu em nói:
- Chị đừng động vào con gấu bông của em.
Một lát sau, chị lên dây cót chiếc ô tô nhá. Em hét lên:
- Chị hãy chơi đồ chơi của chị ấy.
Chị giận bá đi học bài. Ngồi chơi một mình, chỉ một lát sau, cậu em đ· cảm thấy buồn chán.
Thứ n¨m ngày 14 tháng 4 năm 2011
Tập đọc:
Hai chị em
Hai chị em đang chơi vui vÎ trước đống đồ chơi. Bỗng cậu em nói:
- Chị đừng động vào con gấu bông của em.
Thứ n¨m ngày 14 tháng 4 năm 2011
Tập đọc:
Một lát sau, chị lên dây cót chiếc ô tô nhá. Em hét lên:
- Chị hãy chơi đồ chơi của chị ấy.

Hai chị em
Thứ n¨m ngày 14 tháng 4 năm 2011
Tập đọc:
Chị giận bá đi học bài. Ngồi chơi một mình, chỉ một lát sau, cậu em đ· cảm thấy buồn chán.
Hai chị em
Thứ n¨m ngày 14 tháng 4 năm 2011
Tập đọc:
Hai chị em
Hai chị em đang chơi vui vÎ trước đống đồ chơi. Bỗng cậu em nói:
- Chị đừng động vào con gấu bông của em.
Một lát sau, chị lên dây cót chiếc ô tô nhá. Em hét lên:
- Chị hãy chơi đồ chơi của chị ấy.
Chị giận bá đi học bài. Ngồi chơi một mình, chỉ một lát sau, cậu em đ· cảm thấy buồn chán.
Đọc SGK (Trang 115)
Thứ n¨m ngày 14 tháng 4 năm 2011
Tập đọc:
Hai chị em
Thứ n¨m ngày 14 tháng 4 năm 2011
Luyện nói
Hai chị em
Hai chị em đang chơi vui vÎ trước đống đồ chơi. Bỗng cậu em nói:
- Chị đừng động vào con gấu bông của em.
Một lát sau, chị lên dây cót chiếc ô tô nhá. Em hét lên:
- Chị hãy chơi đồ chơi của chị ấy.
Chị giận bá đi học bài. Ngồi chơi một mình, chỉ một lát sau, cậu em đã cảm thấy buồn chán.
Thứ n¨m ngày 14 tháng 4 năm 2011
Tập đọc:

Kính chúc thày cô mạnh khỏe!

Chúc các em học giỏi!

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ