Unit 13. Activities and the seasons

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Unit 13. Activities and the seasons - 1
  • Unit 13. Activities and the seasons - 2
  • Unit 13. Activities and the seasons - 3
  • Unit 13. Activities and the seasons - 4
  • Unit 13. Activities and the seasons - 5
Welcome the teachers to our lesson.

thời tiết

mùa xuân
mùa đông
mát mẻ
- Weather (n)
- spring (n)
- summer (n)
- winter (n)
- fall (n)
- cool (adj)
- warm (adj)

?m ỏp
mùa thu
mùa hè
thời tiết
mùa thu
mùa xuân
mùa hè
mùa đông
mát mẻ
- Weather (n)
- spring (n)
- summer (n)
- winter (n)
- fall (n)
- cool (adj)
- warm (adj)
ấm áp
It is hot in the summer
It is cold in the winter
It is warm in the spring
It is cool in the fall
Prediction: Missing words
It is ...in the summer.
It is cold in the .....
It is ...in the spring.
It is cool in the .....
hot
winter
warm
fall
Homework
1.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-04-03 21:23:46 | Thể loại: Tiếng Anh 6 (Sách cũ) | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 10 | FileSize: 1.57 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Unit 13. Activities and the seasons, Tiếng Anh 6 (Sách cũ). Welcome the teachers to our lesson. thời tiết mùa xuân mùa đông mát mẻ- Weather (n) - spring (n) - summer (n) - winter (n) - fall (n) - cool (adj) - warm (adj) ?m ỏp mùa thu mùa hè thời tiết mùa thu m

https://tailieuhoctap.com/baigiangtienganh6sachcu/unit-13-activities-and-the-seasons.ve740q.html