Unit 2. At school

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Unit 2. At school - 1
  • Unit 2. At school - 2
  • Unit 2. At school - 3
  • Unit 2. At school - 4
  • Unit 2. At school - 5
LUONG TAM SECONDARY SCHOOL
TEACHER: NGUYEN THI NGUYET HANG
ENGLISH 6
UNIT 2: AT SCHOOL
LESSON 5: C2-3-4
WEEK: 4
PERIOD: 11
Unit 2: AT SCHOOL
Lesson 5: C2-3-4
Wednesday, September 13th 2017
 Vocabulary:
-a door (n):
-a window (n):
-a board (n):
-a clock (n):
-a pencil (n):
-a school-bag (n):
-a waste-basket (n):
-an eraser (n):
cửa cái
cửa sổ
bảng
đồng hồ treo tường
bút chì
cặp đi học
sọt rác
cục gôm, cục tẩy
Lan
Nam
Lan:
Nam:
Lan:
Nam:
What is this?
It’s a door.
What is that?
It’s an eraser.
 Structure:
S1:

S2:
What is this ?
that?
It’s a / an + N (danh từ).
(Hỏi xem vật này / vật kia là vật gì)
 Note:
A / An (một): là Mạo từ bất định
a) Dùng “an” khi danh từ bắt đầu bằng nguyên âm: a, e, o, u, i
Ex: An eraser …
b) Dùng “a” cho các danh từ bắt đầu bằng phụ âm: b, c, d, ….
Ex: a book, a class …
 Practice:
this
this
this
that
that
that
P.1 P.2 P.3
P.4 P.5 P.6
Homework
Learn by heart new words.
Do exercises in the workbook.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-05-19 16:41:52 | Thể loại: Tiếng Anh 6 | Lần tải: 6 | Lần xem: | Page: 23 | FileSize: 0.38 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Unit 2. At school, Tiếng Anh 6. LUONG TAM SECONDARY SCHOOLTEACHER: NGUYEN THI NGUYET HANGENGLISH 6UNIT 2: AT SCHOOLLESSON 5: C2-3-4WEEK: 4PERIOD: 11Unit 2: AT SCHOOLLesson 5: C2-3-4Wednesday, September 13th 2017 Vocabulary: -a door

https://tailieuhoctap.com/baigiangtienganh6/unit-2-at-school.ahq00q.html