This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND
Chào quý thầy cô ghé thăm
lớp học
Bài cũ.
Tiết trước thủ công các em học bài gì ?
Môn: Thủ công
Bài 12: Ôn tập chương II Cắt, dán các chữ đơn giản
( tiết 1)
Thứ ba ngày 14 tháng 1 năm 2020
HOẠT ĐỘNG 1:
Ôn quy trình kẻ, cắt ,dán các con chữ I,T, U, H
Trò chơi:
AI NHANH NHẤT
Câu 1: Bước nào đúng khi thực hiện quy trình cắt, dán chữ I, T?
Bước 1: Kẻ chữ I,T ; Cắt chữ I,T ; Dán chữ I ,T .
Bước 2. Cắt chữ T ; Kẻ chữ I ,T; Dán chữ I ,T.
Bước 3. Kẻ chữ I,T ; Dán chữ I ,T; Cắt chữ T.
Bước 1: Kẻ chữ I, T


Bước 2: Cắt chữ T
Bước 3: Dán chữ I, T


A . Cắt chữ H, U; kẻ chữ H, U
B. Cắt chữ H, U; Dán chữ H, U
C. Kẻ chữ H, U; Cắt chữ H, U; Dán chữ H, U

Câu 2: Hãy lựa chọn quy trình đúng khi cắt, dán chữ H, U ?
Bước 1: Kẻ chữ H,U
Bước 2: Cắt chữ H,U
Bước 3: Dán chữ H,U
Lưu ý:
Trật tự
Ngăn nắp, gọn gàng
Giữ vệ sinh chung

HOẠT ĐỘNG 2:
Thực hành kẻ, cắt, dán các con chữ I, T, U, H
HOẠT ĐỘNG 3:
Trưng bày sản phẩm
Tiêu chí đánh giá
Độ cao các chữ.
Kỹ thuật cắt chữ
Kỹ thuật dán chữ
Khoảng cách dán giữa các chữ.
Chúc các em ngoan học tốt!