Chương 6. Nhảy cao, Nhảy xa (Bật nhảy)

  • 17/02/2017 07:16:43
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 1.82 M, số trang : 17 ,tên

Slides

Chương 6. Nhảy cao, Nhảy xa (Bật nhảy) slide 1
Chương 6. Nhảy cao, Nhảy xa (Bật nhảy) slide 2
Chương 6. Nhảy cao, Nhảy xa (Bật nhảy) slide 3
Chương 6. Nhảy cao, Nhảy xa (Bật nhảy) slide 4
Chương 6. Nhảy cao, Nhảy xa (Bật nhảy) slide 5

Chi tiết

Lợi ích tác dụng của TDTT
Câu 1: Tập luyện TDTT có tác dụng như thế nào đến cơ, xương ?
THẢO LUẬN NHÓM
- Góp phần hình thành nhân cách con người
- Hoạt động TDTT giúp cho HS có sức khoẻ tốt và tham gia các hoạt động có hiệu quả cao
- Tập luyên TDTT giúp cho ta phòng chóng được bệnh tật, tăng tuổi thọ…

- Luyện tập TDTT giúp phát triển các tố chất vận động như sức nhanh, sức mạnh, sức bền và sự mềm dẽo khéo léo…

- Góp phần hình thành nhân cách con người.
- Hoạt động TDTT giúp cho HS có sức khoẻ tốt và tham gia các hoạt động có hiệu quả cao.
- Tập luyên TDTT giúp cho ta phòng chóng được bệnh tật, tăng tuổi thọ…
- Luyện tập TDTT giúp phát triển các tố chất vận động như sức nhanh, sức mạnh, sức bền và sự mềm dẽo khéo léo…
CÂU HỎI THẢO LUẬN
T?P LUY?N TDTT CĨ T�C D?NG NHU TH? N�O D?N H? TIM V� H? M?CH ?

- Tập luyện TD thường xuyên đúng phương pháp làm cho cơ xương tiếp thu máu khoẻ hơn, sự trao đổi chất của cơ thể cũng nhanh hơn
- Tập luyện TD đều đặn giúp cho cơ thể nỡ nang hơn, hoạt động linh hoạt hơn
- Tập luyện TD cũng giống như con dao 2 lưởi: Nếu đúng phương pháp thì giúp cho cơ thể khoẻ mạnh, và nếu ngược lại thì dễ bị mắc bệnh
Tác dụng đến tim và hệ mạch
- Tập luyện TD thường xuyên đúng phương pháp làm cho cơ xương tiếp thu máu khoẻ hơn, sự trao đổi chất của cơ thể cũng nhanh hơn.
- Tập luyện TD đều đặn giúp cho cơ thể nỡ nang hơn, hoạt động linh hoạt hơn.
- Tập luyện TD cũng giống như con dao 2 lưởi: Nếu đúng phương pháp thì giúp cho cơ thể khoẻ mạnh, và nếu ngược lại thì dễ bị mắc bệnh.
2-biên chế tổ tập luyện
Mỗi lớp được chia thành 4 tổ,mỗi tổ tập hợp đứng thành một hàng riêng,mỗi tổ bầu một tổ trưởng và một tổ phó.Lớp bầu một lớp trưởng và một lớp phó. Lớp trưởng có nhiệm vụ điều khiển ,chỉ đạo lớp thực hiện theo các yêu cầu của giáo viên (lớp phó thay thế lớp trưởng khi vắng mặt).Các tổ trưởng (hoặc tổ phó) điều hành tổ mình khi giáo viên phân nhóm tập luyện
Mỗi lớp được chia thành 4 tổ,mỗi tổ tập hợp đứng thành một hàng riêng (hàng ngang)
Mỗi lớp được chia thành 4 tổ,mỗi tổ tập hợp đứng thành một hàng riêng (hàng dọc)
3-một số quy định khi tập luyện
Đến lớp đúng giờ, đúng trang phục theo quy định.
Ra vào lớp phải xin phép giáo viên.
Phải vệ sinh cá nhân, dụng cụ, phương tiện khi vào học.
Phải cất dụng cụ đúng nơi khi hết giờ học.
Củng cố bài
Em hãy nhắc lại tác dụng của TDTT đối với cơ thể ?
DĂN DÒ
Học hiểu phần ghi trong tâm của bài
Học bài và ứng dụng luyện tập thường xuyên.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ