Thể dục

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Thể dục - 1
  • Thể dục - 2
  • Thể dục - 3
  • Thể dục - 4
  • Thể dục - 5
Chào Mừng Các Cô Về
Dự Giờ Thăm Lớp

Trường MG Quế Xuân 2
Lớp Mẫu Giáo Nhỡ

Hoạt động: Thể dục
Chủ đề: Phương Tiện Giao Thông

Đề tài:Bật Qua Vật Cản

Giáo viên: Văn Thị Kim Lan
Hội khỏe măng non
Hội khỏe măng non
Cùng khởi động
Cùng khởi động
Cùng khởi động
Bài Tập Phát Triển Chung
Bài Tập Phát Triển Chung
Phần thi:
“Bật qua vật cản”
Phần thi:
“Bật qua vật cản”
Phần thi:
“Bật qua vật cản”
Phần thi:
“Ai tài hơn”
Phần thi:
“Ai tài hơn”
Phần thi:
“Ai tài hơn”
Chào tạm biệt các cô
Chúc các cô sức khỏe
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2018-11-12 15:24:57 | Thể loại: Thể dục 11 | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 17 | FileSize: 13.51 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Thể dục, Thể dục 11. Chào Mừng Các Cô Về Dự Giờ Thăm LớpTrường MG Quế Xuân 2Lớp Mẫu Giáo NhỡHoạt động: Thể dục Chủ đề: Phương Tiện Giao ThôngĐề tài:Bật Qua Vật CảnGiáo viên: Văn Thị Kim LanHội khỏe măng nonHội khỏe măng n

https://tailieuhoctap.com/baigiangtheduc11/the-duc.6k120q.html