Thể dục

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Thể dục - 1
  • Thể dục - 2
  • Thể dục - 3
  • Thể dục - 4
  • Thể dục - 5
Ch�o cỏc em h?c sinh kh?i l?p 11
Kiểm tra bài cũ
Giới thiệu súng bộ binh
chương trình gdqp-an 11
Bài 4
súng tiểu liên AK
Mikhain Timofeevich Kalashnicov
Gi?I THI?U S�NG TI?U LIấN AK
chương trình gdqp-an 11
BÀI 4
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
Gi?I THI?U S�NG TI?U LIấN AK 47
BÀI 4
AKM
AKMS
SÚNG TIỂU LIÊN AK
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
BÀI 4
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu
Súng nạp đạn theo nguyên lý trích khí thuốc qua thành
nòng, bắn được cả liên thanh và phát một
a.Tác dụng
-Trang bị cho từng người sử dụng, có lê để đánh gần
-Sử dụng đạn K56
Đạn súng tiểu liên AK (K56)
a) Đầu đạn thường
b) Đầu đạn vạch đường
c) Đầu đạn cháy
d) Đầu đạn xuyên cháy
d
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
chương trình gdqp-an 11
Đầu đạn

Thuốc phóng
Vỏ đạn
Hạt lửa
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu
a.Tác dụng
b.Tính năng
-Khối lượng của súng : 3,8kg ; Đủ đạn 4,3kg
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
; hoả lực tập trung :
400m
Bắn máy bay, quân nhảy dù :
800m
- Tầm bắn ghi trên thước ngắm
500m
AK cải tiến 1000m
800m ;
Mục tiêu cao 0,5m :
-Tầm bắn thẳng :
cao 1,.5m :
350m
-Tốc độ đầu của đầu đạn :
- Tầm bắn hiệu quả :
525m
AK cải tiến :
710m/s
-Tốc độ bắn : + Lý thuyết 40 phát/phút bắn phát một
715m/s
600 phát/phút bắn liên thanh
+ Chiến đấu :100 phát/phút
AKM : 3,1kg ; AKMS : 3,3kg
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu
2.Cấu tạo của súng
- Súng gồm 11 bộ phận :
Đồng bộ của súng :
Nòng súng
Bộ phận ngắm
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
Dây súng, túi đựng hộp tiêp đạn, đầu để bắn đạn hơi, thông nòng, ống đựng phụ tùng và hộp phụ tùng các loại.
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu
Hộp khóa nòng và Nắp hộp khóa nòng
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
2.Cấu tạo của súng
Lỗ chứa mấu nắp hộp khoá nòng
Cửa thoát vỏ đạn
Sống tăng độ cứng
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu
Bệ khóa nòng và thoi đẩy
Khóa nòng
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
2.Cấu tạo của súng
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu
Bộ phận cò
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
1. Búa 2. Lò xo búa 3. Tay cò
4. Cần định cách bắn và khóa an toàn
2.Cấu tạo của súng
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu
Bộ phận đẩy về
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
2.Cấu tạo của súng
2.Cấu tạo của súng
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
Ống dẫn thoi đẩy và ốp lót tay
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu
Báng súng và tay cầm
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
2.Cấu tạo của súng
Hộp tiếp đạn
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
2.Cấu tạo của súng
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu

SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
2.Cấu tạo của súng
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu
2.Cấu tạo của súng
Tổng quan
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
Nòng súng
Bộ phận ngắm
Hộp khoá nòng và nắp hộp khoá nòng
Bệ khoá nòng và thoi đẩy
Khoá nòng
Bộ phận cò
Bộ phận đẩy về
Ống dẫn thoi và ốp lót tay
Báng súng và tay cầm
Hộp tiếp đạn

Tổng quan
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
1. Nòng súng
3. Hộp khoá nòng & nắp hộp khoá nòng
4. Bệ kh.nòng & thoi đẩy
5. Khoỏ nũng (bờn trong sỳng)
6. Bộ phận cò
7. Bộ phận đẩy về
8. Ốngdẫn thoi & ốp lót tay
9. Báng súng & tay cầm
10. Hộp tiếp đạn
11. Lê
2.Bộ phận ngắm
Súng tiểu liên AK
KHOA-K C T
CHƯƠNG TRÌNH GDQP-TTGDQP-HÀNỘI2
Lê Xuân Luyện: 0915054918
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1. Tác dụng, tính năng chiến đấu
3. Sơ lược chuyển động
2. Cấu tạo của súng
BÀI 4
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu
3. Sơ lược chuyển động
2. Cấu tạo của súng
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
CỦNG CỐ
2. Sơ lược chuyển động của súng
1. Các bộ phận chính của súng Tiểu liên AK
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
I.SÚNG TIỂU LIÊN AK
1. Tác dụng, tính năng chiến đấu
3. Sơ lược chuyển động
2. Cấu tạo của súng
BÀI 4
SÚNG TIỂU LIÊN AK 47
BÀI 4
Nghiên cứu tìm hiểu tác dụng,tính năng chiến đấu của súng trườnCKC
Cấu tạo, sơ lược chuyển động của súng trường CKC
Hình ảnh của súng
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Ôn tập các nội dung đã học về súng TL AK
Sergei Gavrilovich Simonov
( 1894 - 1986 )
Xin trân trọng cám ơn!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-05-20 09:46:31 | Thể loại: Thể dục 11 | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 27 | FileSize: 4.14 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Thể dục, Thể dục 11. Ch�o cỏc em h?c sinh kh?i l?p 11 Kiểm tra bài cũGiới thiệu súng bộ binhchương trình gdqp-an 11Bài 4súng tiểu liên AKMikhain Timofeevich KalashnicovGi?I THI?U S�NG TI?U LIấN AKchương trình gdqp-an 11BÀ

https://tailieuhoctap.com/baigiangtheduc11/the-duc.5d59zq.html