Thể dục

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Thể dục - 1
  • Thể dục - 2
  • Thể dục - 3
  • Thể dục - 4
  • Thể dục - 5
GIỚI THIỆU SÚNG BỘ BINH AK
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
BÀI 4
SÚNG TIỂU LIÊN AK
SÚNG TIỂU LIÊN AK
GI?T THI?U
AK là 2 chữ viết tắt của từ Ato mat Kalashnicov (súng Kalash nicov tự động), do kỹ sư Kalas nicov chế tạo năm 1947, còn gọi là súng AK 47,
Sau này có 1 số súng được cải tiến
v?i nhiều phiên bản khác.
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
BÀI 4
Mikhain Timofeevich Kalashnicov
GIỚI THIỆU SÚNG AK
Súng AK 47
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
BÀI 2
Là súng bộ binh
AKM
AKMS
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
BÀI 4
SÚNG AK CẢI TIẾN
AK74U
AK74
AK101
AK103
Súng trung liên RPD
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
BÀI 2
Băng dẹt
Băng tròn
Súng trung liên RPK
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
BÀI 2
Súng có thể bắn liên thanh và phát một. Khi bắn liên thanh có thể bắn loạt ngắn 2-5 viên, bắn loạt dài 6-10 viên và bắn liên tục.
T�NH NANG CHI?N D?U
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
BÀI 4
O�ng dẫn thoi và ốp lót tay
Bộ phận đẩy về
Bệ khoá nòng và thoi đẩy
Bộ phận ngắm
Nòng súng
Hộp tiếp đạn
Báng súng và tay cầm
Khoá nòng
Bộ phận cò
Hộp khoá nòng và nắp hộp khóa nòng

CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
BÀI 4
TÁC DỤNG ,CÁC BỘ PHẬN
CHÍNH CỦA SÚNG

CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
BÀI 2
TÁC DỤNG ,CÁC BỘ PHẬN
CHÍNH CỦA � ĐẠN
Đầu đạn
Vỏ đạn
Thuốc phóng
Hạt lửa
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
BÀI 2
SƠ LƯỢC CHUYỂN ĐỘNG CỦA SÚNG
AK 47
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
BÀI 4
how ak47 works.flvChuyển động chậm
nhanh
SO LU?C CHUY?N D?NG C?A S�NG AK
Hướng dẫn học ở nhà
+ Trả lời câu hỏi: hãy cho biêt cấu tạo của các bộ phận chính của súng AK
+ Đọc phần II súng trường CKC
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2014-11-08 11:05:01 | Thể loại: Thể dục 11 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 14 | FileSize: 1.57 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Thể dục, Thể dục 11. GIỚI THIỆU SÚNG BỘ BINH AKCHƯƠNG TRÌNH GDQP 11BÀI 4SÚNG TIỂU LIÊN AKSÚNG TIỂU LIÊN AKGI?T THI?U AK là 2 chữ viết tắt của từ Ato mat Kalashnicov (súng Kalash nicov tự động), do kỹ sư Kalas nicov chế tạ

https://tailieuhoctap.com/baigiangtheduc11/the-duc.0qw1zq.html