Luật đá cầu mới

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
UỶ BAN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỂ DỤC THỂ THAO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 335/QĐ-UBTDTTHà nội, ngày 27 tháng 2 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH LUẬT ĐÁ CẦU
BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
- Căn cứ Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11/3/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Uỷ ban Thể dục Thể thao;
- Căn cứ vào việc thay đổi Luật thi đấu của Liên đoàn Đá cầu thế giới.
- Xét yêu cầu về phát triển và nâng cao thành tích môn Đá cầu ở nước ta;
- Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Thể dục thành tích cao II;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Luật Đá cầu gồm 19 điều.
Điều 2: Luật này áp dụng thống nhất trong các cuộc thi đấu toàn quốc và quốc tế tại nước ta
Điều 3: Điều lệ các cuộc thi đấu toàn quốc không được trái với những điều ghi trong Luật này.
Điều 4: Luật này thay thế cho Luật Đá cầu ban hành kèm theo quyết định số 427/1999/QĐ/UBTDTT ngày 03 tháng 5 năm 1999 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể Thao.
Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II, Giám đốc các Sở Thể dục Thể thao, Thủ trưởng các Vụ, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Danh Thái (đã ký)
Một số điểm cần lưu ý trong luật mới như sau - Khi phát cầu, không phân biệt chuồng và sông có thể phát tùy thích, miễn là qua lưới.
- Ở cuối sân có vạch 2m để đứng phát cầu, người phát cầu phải đứng trong phạm vi 2m đó, nếu dẫm vạch hoặc đứng ra ngoài khu vực 2m sẽ bị vi phạm luật và đối phương sẽ được điểm, đồng đội bên phát cầu phải đứng ngoài khu vực hình chiếu 2m từ cuối sân lên tới lưới (không được chắn đường cầu) - Trong phạm vi 2m tính từ lưới (hay còn gọi là sông), không được dùng đầu để tấn công sang phần sân đối phương. Bất cứ hình thức nào khi cầu chạm đầu sang đều tính thua (trừ trường hợp khi chắn cầu, cơ thể đứng thẳng, cầu do đối phương tấn công vô tình chạm đầu và ăn điểm thì hợp lệ - đây cũng là tình huống khá nhạy cảm, tùy trọng tài bắt). - Cầu thủ có thể dùng 3 chạm cách nhau (không liên tiếp) để tấn công. 
CHƯƠNG I
SÂN BÃI, DỤNG CỤ THI ĐẤU


Điều 1: SÂN
Sân thi đấu là một mặt phẳng cứng hình chữ nhật có kích thước chiều dài 11,88m, chiều rộng 6,10m tính đến mép ngoài của đường giới hạn. Sân thi đấu không bị vật cản trong khoảng chiều cao 8m tính từ mặt sân.
Các đường giới hạn:
- Đường phân đôi sân: Nằm ở phía dưới lưới, chia sân thành 2 phần bằng nhau.
- Đường giới hạn khu vực tấn công cách 1,98m và chạy song song với đường phân đôi sân.
Điều 2: LƯỚI
2.1. Lưới rộng 0,75 mét, dài tối thiểu là 7,10m, các mắt lưới có kích thước là 0,019m x 0,019m. Mép trên và mép dưới của lưới được viền bởi một băng vải gập đôi rộng từ 0,04m đến 0,05m và được luồn sợi dây thường hoặc dây nylông giữ cho căng lưới. Lưới được theo trên cột căng lưới, hai cột căng lưới được dựng thẳng đứng ở 2 đầu đường phân đôi của sân thi đấu. Hai cột căng lưới phải để ngoài sân, cách đường biên dọc 0,50m.
2.2. Chiều cao của lưới:
2.2.1 Chiều cao của lưới đối với nữ và nữ trẻ: 1,50m.
2.2.2 Chiều cao của lưới đối với nữ và nữ trẻ: 1,60m.
2.2.3 Chiều cao của lưới đối với thiếu niên: 1,40m.
2.2.4 Chiều cao của lưới đối với nhi đồng: 1,30m.
2.2.5 Chiều cao của đỉnh lưới ở giữa lưới được phép có độ võng không quá 0,02m.
Điều 3: CỘT LƯỚI VÀ ĂNGTEN
3.1. Cột lưới phải cao tối đa: 1,70 mét.
3.2. Vị trí của các cột lưới được dựng đứng hoặc chôn cố định trên đường phân đôi sân kéo dài cách đường biên dọc sân là 0,50 mét.
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2013-11-16 10:34:29 | Thể loại: Thể dục 11 | Lần tải: 58 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.24 M | File type: doc
lần xem

bài giảng Luật đá cầu mới, Thể dục 11. UỶ BANCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTHỂ DỤC THỂ THAOĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 335/QĐ-UBTDTT Hà nội, ngày 27 tháng 2 năm 2007QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH LUẬT ĐÁ CẦU BỘ TRƯỞNG - CHỦ

https://tailieuhoctap.com/baigiangtheduc11/luat-da-cau-moi.l8uizq.html