Tuần 2-5. Luyện tập làm báo cáo thống kê

  • 02/09/2019 05:26:57
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 0.99 M, số trang : 12 ,tên

Slides

Tuần 2-5. Luyện tập làm báo cáo thống kê slide 1
Tuần 2-5. Luyện tập làm báo cáo thống kê slide 2
Tuần 2-5. Luyện tập làm báo cáo thống kê slide 3
Tuần 2-5. Luyện tập làm báo cáo thống kê slide 4
Tuần 2-5. Luyện tập làm báo cáo thống kê slide 5

Chi tiết

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN
Tập làm văn – Lớp 5B
Luyện tập làm báo cáo
thống kê.
Kiểm tra bài cũ
Bài mới
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO
THỐNG KÊ
1) Đọc lại bài Nghìn năm văn hiến và trả lời câu hỏi:
Nhắc lại các số liệu thống kê trong bài về:
Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ năm 1075 đến năm 1919
Số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên của từng triều đại.
Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay
b) Các số liệu thống kê trên được trình bày dưới hình thức nào ?
c) Các số liệu thống kê nói trên có tác dụng gì ?
LUYỆN TẬP
LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ
2: Thống kê số học sinh trong lớp theo những yêu cầu sau
Số học sinh :
Học sinh nữ:
Học sinh nam:
Học sinh giỏi:
BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP THÁNG 9 – TỔ 1
-Giúp ta biết tình hình và nhận xét về vấn đề được thống kê.
- Biết được những số liệu chính xác, tìm số liệu nhanh chóng và dễ dàng so sánh các số liệu.

CỦNG CỐ DẶN DÒ
CỦNG CỐ DẶN DÒ
Bảng thống kê có tác dụng gì ?
Chúc các em học tốt !

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ