LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN
( TUẦN 8)
TẬP LÀM VĂN
LỚP 4A
NĂM HỌC: 2019-2020
Trong giấc mơ , em được một bà tiên cho ba điều ước.Hãy
kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian.
KIỂM TRA BÀI CŨ
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN
( TUẦN 8 - TIẾT 1 )
BÀI TẬP 3
Kể lại một câu chuyện em đã học ( qua các bài:tập đọc , kể chuyện , tập làm văn ),
trong đó các sự việc được sắp xếp theo trình tự thời gian .
Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
CÂY KHẾ
Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Người ăn xin
Một nhà thơ chân chính
Những hạt thóc giống
Một chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông.
Một cụ già hiện ra hứa sẽ vớt giúp.
Lần thứ nhất , cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng vàng.
Lần thứ hai , cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng bạc.
Lần thứ ba, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng sắt.
Cụ già khen chàng trai thật thà và tặng chàng cả ba lưỡi rìu.
2
1
3
4
5
6
Lời ước dưới trăng
Thảo luận nhóm
1. Hai em kể cho nhau nghe.
2. Chọn 1 bạn kể trong nhóm nghe.
3. Mỗi nhóm cử bạn kể hay kể thi đua với nhóm khác.
BƯỚC 1:
BƯỚC 2:
- Ghi nhanh các sự việc chính ra giấy nháp (lưu ý sắp xếp theo trình tự thời gian).
CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

1/ Câu chuyện bạn kể đã theo trình tự thời gian chưa?

2/ Bạn kể có tự nhiên, sinh động và sáng tạo không?
CHÀO TẠM BiỆT
CÁC EM !