CỐT TRUYỆN
TẬP LÀM VĂN
LỚP 4A
NĂM HỌC: 2019-2020
* Có mấy cách để kể lại lời nói và ý nghĩ của nhân vật?
Tập làm văn
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tập làm văn
Cốt truyện.
I. Nhận xét.
1. Ghi lại những sự việc chính trong truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.
2. Chuỗi sự việc trên được gọi là cốt truyện. Vậy theo em, cốt truyện là gì?
3. Cốt truyện gồm những phần nào? Nêu tác dụng của từng phần.
Tập làm văn
Cốt truyện.
I. Nhận xét.
1. Những sự việc chính trong truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.
- Bọn nhện sợ hãi phải nghe theo. Nhà Trò được tự do.
- Gặp bọn nhện, Dế Mèn ra oai, lên án sự nhẫn tâm của chúng, bắt chúng phá vòng vây hàm hại Nhà Trò.
- Dế Mèn phẫn nộ cùng Nhà Trò đến chỗ mai phục của bọn nhện.
- Dế Mèn gạn hỏi, Nhà Trò kể lại tình cảnh đau khổ bị bọn nhện ức hiếp và đòi ăn thịt.
- Dế Mèn gặp chị Nhà Trò đang gục đầu khóc bên tảng đá.
Tập làm văn
Cốt truyện.
I. Nhận xét.
1. Ghi lại những sự việc chính trong truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.
2. Chuỗi sự việc trên được gọi là cốt truyện. Vậy theo em, cốt truyện là gì?
3. Cốt truyện gồm những phần nào? Nêu tác dụng của từng phần.
* Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện.
* Cốt truyện thường có ba phần:
- Mở đầu
- Diễn biến
- Kết thúc
Tập làm văn
Cốt truyện.
II. Ghi nhớ
1. Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện.
2. Cốt truyện thường có ba phần:
- Mở đầu
- Diễn biến
- Kết thúc
III.Luyện tập
Tập làm văn
Cốt truyện.
III. Luyện tập
Tập làm văn
Cốt truyện.
1. Truyện cổ tích cây khế bao gồm các sự việc chính sau đây:
a) Chim chở người em bay ra đảo lấy vàng, nhờ thế em trở nên giàu có.
b) Cha mẹ chết, người anh chia gia tài, người em chỉ được cây khế.
c) Người anh biết chuyện, đổi gia tài lấy cây khế, người em bằng lòng.
d) Cây khế có quả, chim đến ăn, người em phàn nàn và chim hẹn trả ơn bằng vàng.
e) Chim lại đến ăn, mọi chuyện diễn ra như cũ, nhưng người anh may túi
quá to và lấy quá nhiều vàng.
g) Người anh rơi xuống biển và chết.
2. Hãy sắp xếp các sự việc trên thành cốt truyện.
Tập làm văn
Cốt truyện.
Cây khế
Các sự việc chính của truyện cổ tích Cây khế theo thứ tự như sau:
e) Chim lại đến ăn, mọi chuyện diễn ra như cũ, nhưng người anh may túi
quá to và lấy quá nhiều vàng.
b) Cha mẹ chết, người anh chia gia tài, người em chỉ được cây khế.
d) Cây khế có quả, chim đến ăn, người em phàn nàn và chim hẹn trả ơn
bằng vàng.
a) Chim chở người em bay ra đảo lấy vàng, nhờ thế em trở nên giàu có.
c) Người anh biết chuyện, đổi gia tài lấy cây khế, người em bằng lòng.
g) Người anh rơi xuống biển và chết.
III. Luyện tập
Tập làm văn
Cốt truyện.
2. Dựa vào cốt truyện trên, kể lại truyện
Cây khế
III. Luyện tập
Tập làm văn
Cốt truyện.
- Cha mẹ chết, người anh chia gia tài, người em chỉ được cây khế.
- Cây khế có quả, chim đến ăn, người em phàn nàn và chim hẹn trả ơn bằng vàng.
- Chim chở người em bay ra đảo lấy vàng, nhờ thế em trở nên giàu có.
- Người anh biết chuyện, đổi gia tài lấy cây khế, người em bằng lòng.
- Chim lại đến ăn, mọi chuyện diễn ra như cũ, nhưng người anh may túi quá to và lấy quá nhiều vàng.
- Người anh rơi xuống biển và chết.
CHÀO CÁC EM !