KỂ CHUYỆN
(KIỂM TRA VIẾT)
TẬP LÀM VĂN
LỚP 4A
NĂM HỌC: 2019-2020
Có mấy cách kết bài?
Kết bài mở rộng: nêu ý nghĩa hoặc đưa ra lời bình luận về câu chuyện.
Kết bài không mở rộng: chỉ cho kết cục của câu chuyện, không bình luận gì thêm.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thế nào là kể chuyện?
Kể chuyện là kể lại một chuỗi sự việc có đầu có cuối, liên quan đến một số nhân vật.
Mỗi câu chuyện cần nói lên được một điều có ý nghĩa.
TẬP LÀM VĂN
Kể chuyện
( Kiêm tra viết)
Thế nào là kể chuyện?
Nhân vật trong truyện
Kể lại hành động của nhân vật trong truyện.
Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện.
Kể lại lời nói ý nghĩ của nhân vật.
Cốt truyện
Luyện tập xây dựng cốt truyện
Sau những bài tập làm văn kể chuyện đã học
Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện.
Luyện tập phát triển câu chuyện
Mở bài trong bài văn kể chuyện
Kết bài trong bài văn kể chuyện
Thực hành viết
1. Kể một câu chuyện mà em đã được nghe hoặc được đọc về một người có tấm lòng nhân hậu.

Đề bài gợi ý
2. Kể lại câu chuyện Nỗi dặn vặt của An-đrây-ca bằng lời của cậu bé An-đrây-ca.
3. Kể lại câu chuyện “Vua tàu thủy” Bạh Thái Bưởi bằng lời của chủ tàu người Pháp hoặc người Hoa.
1. Kể một câu chuyện mà em đã được nghe hoặc được đọc về một người có tấm lòng nhân hậu.
Đề bài gợi ý
2. Kể lại câu chuyện Nỗi dặn vặt của An-đrây-ca bằng lời của cậu bé An-đrây-ca.
3. Kể lại câu chuyện “Vua tàu thủy” Bạh Thái Bưởi bằng lời của chủ tàu người Pháp hoặc người Hoa.
Dàn ý
1. Mở đầu: giới thiệu câu chuyện định kể.
2. Diễn biến: nêu diễn biến các chuỗi sự việc theo trình tự thời gian.
3. Kết thúc: nêu kết thúc câu chuyện hoặc ý nghĩa của câu chuyện.
Em chọn đề bài nào để làm?
Mở bài trong bài văn kể chuyện
Có hai cách mở bài
Mở bài trực tiếp:

2. Mở bài gián tiếp:
Kể ngay vào sự việc mở đầu câu chuyện
Nói chuyện khác để dẫn vào câu chuyện định kể
Có những gợi ý sau để giúp các em kể đúng và đầy đủ:
- Câu chuyện có những nhân vật nào?
- Câu chuyện có những sự việc nào? Thứ tự các sự việc?
- Trong từng sự việc đó, mỗi nhân vật mỗi nhân vật được miêu tả như thế nào? Có lời nói, hành động và ý nghĩ gì?
Nội dung chính trong bài văn kể chuyện
Có hai cách kết bài:
Kết bài mở rộng: nêu ý nghĩa hoặc nêu ra lời bình luận về câu chuyện.
2. Kết bài không mở rộng: chỉ cho biết kết cục của câu chuyện, không bình luận gì thêm.
Kết bài trong bài văn kể chuyện
Chào tạm biệt các em !