MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN
(TUẦN 10)
TẬP LÀM VĂN
LỚP 4A
NĂM HỌC: 2019-2020
Kiểm tra bài cũ
Đề bài:
Em và người thân trong gia đình cùng đọc một truyện
nói về một người có nghị lực, có ý chí vươn lên. Em
trao đổi với người thân về tính cách đáng khâm phục
của nhân vật đó.
Hãy cùng bạn đóng vai người thân để thực hiện cuộc
trao đổi trên.
TẬP LÀM VĂN
Mở bài trong bài văn kể chuyện
I/ Nhận xét:
1. Đọc truyện sau:
Cách mở bài sau đây có gì khác với cách mở bài trong câu chuyện trên?
Trong muôn loài, rùa vốn nổi tiếng là chậm chạp, còn thỏ thì chạy nhanh như bay. Thế mà có một con rùa dám chạy thi với thỏ và thắng cả thỏ. Vì sao có chuyện ngược đời như vậy? Sau đây, em xin kể đầu đuôi câu chuyện ấy.

Trong muôn loài, rùa vốn nổi tiếng là chậm chạp, còn thỏ thì chạy nhanh như bay. Thế mà một con rùa dám chạy thi với thỏ và thắng cả thỏ. Vì sao có chuyện ngược đời như vậy? Sau đây, em xin kể đầu đuôi câu chuyện ấy.
Mở bài trực tiếp
Kể ngay
vào sự việc mở đầu
câu chuyện
Mở bài gián tiếp
Nói chuyện khác
để dẫn vào câu chuyện
định kể
Trời mùa thu mát mẻ. Trên bờ sông, một con rùa đang cố sức tập chạy.
Hai cách mở bài trên có gì khác nhau?
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
120
II/ Ghi nhớ:
Có hai cách mở bài:
1. Mở bài trực tiếp:
2. Mở bài gián tiếp:
kể ngay vào sự việc mở
đầu câu chuyện.
nói chuyện khác để dẫn vào câu chuyện định kể.
III/ Luyện tập:
Đọc các mở bài sau
Mở bài a:
Có một con rùa sống bên sông. Biết mình chậm chạp nên hôm nào cũng vậy, vừa sáng sớm tinh mơ, nó đã ra bờ sông tập chạy.
Mở bài b:
Xưa nay, người cậy tài cậy giỏi mà chủ quan, biếng nhác thì chẳng làm nên việc gì. Ngược lại, sức có kém nhưng quyết tâm, nhẫn nại ắt thành công. Câu chuyện Rùa và thỏ chứng minh điều đó.
Mở bài c:
Đầu năm học vừa qua, lớp em có mấy bạn vì chủ quan, lười biếng nên kết quả học tập sút kém hẳn so với hồi lớp ba. Cô giáo bèn kể chuyện Rùa và thỏ để khuyên các bạn phải cố gắng, chăm chỉ. Câu chuyện này như sau:
Mở bài d:
Trong các loài thú, mấy ai chạy nhanh bằng bọn thỏ chúng tôi? Thấy bóng chúng tôi trên đường đua thì hươu, nai còn phải kiêng dè, chưa nói gì tới bác trâu hay chị lợn. Thế mà có lần thỏ tôi phải ngậm đắng nuốt cay chịu thua anh chàng rùa nổi tiếng lù đù, chậm chạp. Câu chuyện ấy dạy cho tôi một bài học nhớ đời. Đầu đuôi thế này:
Trong bốn mở bài trên, mở bài nào là mở bài trực tiếp? Mở bài nào là mở bài gián tiếp?
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
120
Trực tiếp
Gián tiếp
Gián tiếp
Gián tiếp
Tìm đoạn mở bài trong câu chuyện và cho biết đó là cách mở bài nào?
Hồi ấy, ở Sài Gòn, Bác Hồ có một người bạn tên là Lê.
Một hôm, Bác Hồ hỏi bác Lê:
- Anh có yêu nước không?
Bác Lê trả lời:
- Có chứ.
- Anh có thể giữ bí mật không?
- Có.
- Tôi muốn đi ra nước ngoài xem Pháp và các nước khác họ làm như thế nào, sau đó, trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng đi một mình cũng mạo hiểm. Anh có muốn đi với tôi không?


Hai bàn tay
Hồi ấy, ở Sài Gòn, Bác Hồ có một người bạn tên là Lê.
Mở bài trực tiếp
Bác Lê sửng sốt:
- Nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi?
- Đây, tiền đây!
Vừa nói, Bác Hồ vừa giơ hai bàn tay ra và tiếp:
- Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi. Anh đi với tôi chứ?
Theo TRẦN DÂN TIÊN

1
3
Trò chơi
Giải ô số - đoán hình nền
2
4
Câu 1: Có mấy cách mở bài? Đó là những cách nào?
Câu 2: Thế nào là mở bài trực tiếp?
Câu 3: Thế nào là mở bài gián tiếp?
Câu 4: Em hãy đọc một câu ca dao (thành ngữ, tục ngữ) nói về rùa hoặc thỏ mà em biết.
CHÀO TẠM BiỆT
CÁC EM !