Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn - 1
  • Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn - 2
  • Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn - 3
  • Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn - 4
  • Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn - 5
Giáo án tập làm văn 3
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TẢ THANH OAI
2
I. Bài tập 1.
Câu chuyện: Dại gì mà đổi
2/22/2018
3
Điền nội dung vào bức điện báo.
II. Bài tập 2.
4
Tổng công ty điện báo viễn thông Việt Nam
Điện báo
Họ, tên, địa chỉ người nhận: ................................................................................................
.................................................................................................................................................
Nội dung: .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Họ, tên, địa chỉ người gửi (Cần chuyển thì ghi, không thì thôi):....................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Họ, tên, địa chỉ người gửi (Phần này không chuyển đi nên không tính cước, nhưng người gửi cần ghi đầy đủ, rõ ràng để bưu điện tiện liên hệ khi chuyển phát điện báo gặp khó khăn. Bưu điện không chịu trách nhiệm nếu khách hàng không ghi đầy đủ theo yêu cầu.):
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
b
a
d
c
ĐB1
2/22/2018
5
Vì sao em lại cần gửi
điện báo về gia đình?
Vì em đi chơi xa, khi đến nơi, em gửi điện báo về nhà để mọi người biết tin và không lo lắng.
2/22/2018
6
Tổng công ty điện báo viễn thông Việt Nam
Điện báo
Họ, tên, địa chỉ người nhận: ................................................................................................
.................................................................................................................................................
Nội dung: .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Họ, tên, địa chỉ người gửi (Phần này không chuyển đi nên không tính cước, nhưng người gửi cần ghi đầy đủ, rõ ràng để bưu điện tiện liên hệ khi chuyển phát điện báo gặp khó khăn. Bưu điện không chịu trách nhiệm nếu khách hàng không ghi đầy đủ theo yêu cầu.):
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
b
a
d
c
ĐB1
Nguyễn ... ( bố,mẹ, ông, bà ...)
Số nhà ..., thôn ... , xã ..., huyện ..., thành phố ... .
Con khoẻ. Mọi chuyện tốt đẹp.
Họ, tên, địa chỉ người gửi (Cần chuyển thì ghi, không thì thôi):...................................................... Trỡnh Th? Thu Trang ( Khỏch s?n Hũa Bỡnh, S?m Son, Thanh Húa)
2/22/2018
7
Tổng công ty điện báo viễn thông Việt Nam
Điện báo
Họ, tên, địa chỉ người nhận: ................................................................................................
.................................................................................................................................................
Nội dung: .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Họ, tên, địa chỉ người gửi (Phần này không chuyển đi nên không tính cước, nhưng người gửi cần ghi đầy đủ, rõ ràng để bưu điện tiện liên hệ khi chuyển phát điện báo gặp khó khăn. Bưu điện không chịu trách nhiệm nếu khách hàng không ghi đầy đủ theo yêu cầu.):
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
b
a
d
c
ĐB1
Nguyễn ... ( bố,mẹ, ông, bà ...)
Số nhà ..., thôn ... , xã ..., huyện ..., thành phố ... .
Con khoẻ. Mọi chuyện tốt đẹp.
Họ, tên, địa chỉ người gửi (Cần chuyển thì ghi, không thì thôi):...................................................... Trỡnh Th? Thu Trang ( Khỏch s?n Hũa Bỡnh, S?m Son, Thanh Húa)
8
- D?a ch? ngu?i nh?n: .........
Bài 3. Chép vào vở họ, tên, địa chỉ người gủi, người nhận và nội dung bức điện.
- D?a ch? ngu?i g?i : Nguy?n .... Khỏch s?n Hũa Bỡnh, S?m Son, Thanh Húa
- N?i dung : .........Con khoẻ.
XIN TRÂN TRọNG CảM ƠN!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-02-22 13:48:02 | Thể loại: Tập làm văn 3 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: 1.36 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn, Tập làm văn 3. Giáo án tập làm văn 3 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH TRÌTRƯỜNG TIỂU HỌC TẢ THANH OAI2I. Bài tập 1.Câu chuyện: Dại gì mà đổi2/22/20183Điền nội dung vào bức điện báo.II. Bài tập 2.4Tổng công ty điện báo viễn thông Việt NamĐiện báoHọ, tên, địa chỉ người nhận: ............................................................................................................................................................................................................................................

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/tuan-4-nghe-ke-dai-gi-ma-doi-dien-vao-giay-to-in-san.xw4y0q.html