Tuần 3. Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 3. Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn - 1
  • Tuần 3. Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn - 2
  • Tuần 3. Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn - 3
  • Tuần 3. Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2/22/2018 1:47:09 PM | Thể loại: Tập làm văn | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 5 | FileSize: 1.30 M | File type: ppt
1 lần xem

bài giảng Tuần 3. Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn, Tập làm văn. .

https://tailieuhoctap.com/baigiangtaplamvan/tuan-3-ke-ve-gia-dinh-dien-vao-giay-to-in-san.ew4y0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng


Giáo án tập làm văn 3
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TẢ THANH OAI
Bài 1: Kể về gia đình.
Kể
gia đình
Gợi ý:
Gia đình em gồm những ai?
Kể cụ thể về từng người trong gia đình:
Mọi người thường làm những công việc gì?
Mọi người trong gia đình em có gì đặc biệt? (Tính tình, sở thích...)
Tình cảm của mọi người đối với nhau như thế nào?
3. Tình cảm của em đối với gia đình.
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đéc lËp – Tù do – H¹nh phóc
………., ngày……tháng …….năm…….
Hà Nội
9
9
2010
ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC
Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp .....………
Trường Tiểu học…………………………
Em tên là:…………………………………….
Học sinh lớp:…………………………………
Em làm đơn này xin phép cô cho em nghỉ buổi học:…......
........................
Lí do nghỉ học:…………….
Em xin hứa:………………………………………
Ý kiến của gia đình học sinh Học sinh
3A1
Dân lập Đoàn Thị Điểm
Nguyễn Châu Anh
3A1
ngày 10 tháng 9 năm 2010
Vì em bị ốm
sẽ học bài và chép bài đầy đủ
Thứ sáu
XIN TRÂN TRọNG CảM ƠN!