Tuần 3. Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 3. Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn - 1
  • Tuần 3. Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn - 2
  • Tuần 3. Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn - 3
  • Tuần 3. Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn - 4
  • Tuần 3. Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn - 5
Giáo án tập làm văn 3
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TẢ THANH OAI
Bài 1: Kể về gia đình.
Kể
gia đình
Gợi ý:
Gia đình em gồm những ai?
Kể cụ thể về từng người trong gia đình:
Mọi người thường làm những công việc gì?
Mọi người trong gia đình em có gì đặc biệt? (Tính tình, sở thích...)
Tình cảm của mọi người đối với nhau như thế nào?
3. Tình cảm của em đối với gia đình.
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đéc lËp – Tù do – H¹nh phóc
………., ngày……tháng …….năm…….
Hà Nội
9
9
2010
ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC
Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp .....………
Trường Tiểu học…………………………
Em tên là:…………………………………….
Học sinh lớp:…………………………………
Em làm đơn này xin phép cô cho em nghỉ buổi học:…......
........................
Lí do nghỉ học:…………….
Em xin hứa:………………………………………
Ý kiến của gia đình học sinh Học sinh
3A1
Dân lập Đoàn Thị Điểm
Nguyễn Châu Anh
3A1
ngày 10 tháng 9 năm 2010
Vì em bị ốm
sẽ học bài và chép bài đầy đủ
Thứ sáu
XIN TRÂN TRọNG CảM ƠN!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-02-22 13:47:09 | Thể loại: Tập làm văn | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 5 | FileSize: 1.30 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 3. Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn, Tập làm văn. Giáo án tập làm văn 3 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH TRÌTRƯỜNG TIỂU HỌC TẢ THANH OAIBài 1: Kể về gia đình.Kểgia đìnhGợi ý: Gia đình em gồm những ai? Kể cụ thể về từng người trong gia đình:Mọi người thường làm những công việc gì? Mọi người trong gia đình em có gì đặc biệt? (Tính tình, sở thích...)Tình cảm của mọi người đối với nhau như thế nào?3. Tình cảm của em đối với gia đình.Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐéc lËp – Tù do – H¹nh phóc………., ngày……tháng …….năm…….Hà Nội992010ĐƠN XIN PHÉP

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/tuan-3-ke-ve-gia-dinh-dien-vao-giay-to-in-san.ew4y0q.html