Tuần 19. Người công dân số Một

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 19. Người công dân số Một - 1
  • Tuần 19. Người công dân số Một - 2
  • Tuần 19. Người công dân số Một - 3
  • Tuần 19. Người công dân số Một - 4
  • Tuần 19. Người công dân số Một - 5
GIÁO VIÊN: HUỲNH THỊ HOÀ.
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUÂN.
TẬP ĐỌC
LỚP 5B.
NGƯỜI CÔNG DÂN
SỐ MỘT (Tiết 1)
Tập đọc
Người công dân số Một
Theo Hà Văn Cầu – Vũ Đình Phòng
Tập đọc

Luyện đọc
Đọc đúng:
Tìm hiểu bài
Từ ngữ:
Nội dung
Theo Hà Văn Cầu – Vũ Đình Phòng
Anh Thành
Người công dân số Một

Ph?c-tuya ,
Sa-xo-lu Lụ-ba,
Theo Hà Văn Cầu – Vũ Đình Phòng
lù mù, Phú Lãng Sa,
làng Tây, lương bổng.
Anh Thành
Tập đọc

Luyện đọc
Đọc đúng:
Tìm hiểu bài
Từ ngữ:
Nội dung
Người công dân số Một
Hôm qua ông đốc học nhắc lại nghị định của giám quốc Phú Lãng Sa tháng 5 năm 1881 về việc người bản xứ muốn vào làng Tây…
- À…Vào làng Tây để có tên Tây, đi lại, ăn ở, làm việc, lương bổng như Tây…Anh đã làm đơn chưa?
Giọng châm biếm mỉa mai
- Hôm qua ông đốc học nhắc lại nghị định của giám quốc Phú Lãng Sa tháng 5 năm 1881 về việc người bản xứ muốn vào làng Tây…

Ph?c-tuya , Sa-xo-lu Lụ-ba, nu?c n�o, Phỳ Lóng Sa, l�ng Tõy, luong b?ng.
Phú Lãng Sa
Tập đọc

Luyện đọc
Đọc đúng:
Tìm hiểu bài
Từ ngữ:
Nội dung
Theo Hà Văn Cầu – Vũ Đình Phòng
Anh Thành
Người công dân số Một

Ph?c-tuya , Sa-xo-lu Lụ-ba, nu?c n�o, Phỳ Lóng Sa, l�ng Tõy, luong b?ng.
Đèn hoa kì, đèn toạ đăng
Tập đọc

Luyện đọc
Đọc đúng:
Tìm hiểu bài
Từ ngữ:
Nội dung
Theo Hà Văn Cầu – Vũ Đình Phòng
Anh Thành
Người công dân số Một
Tâm trạng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành day dứt, trăn trở tìm con đường cứu nước, cứu dân.
Đọc diễn cảm:
Giọng rõ ràng mạch lạc, đọc đúng giọng nhân vật.
Người dẫn chuyện: to, rõ ràng, mạch lạc.
Anh Thành: chậm rãi, trầm tĩnh, sâu lắng.
Anh Lê: hồ hởi, nhiệt tình.
Tập đọc

Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Từ ngữ:
Nội dung
Theo Hà Văn Cầu – Vũ Đình Phòng
Anh Thành
Người công dân số Một
Luyện đọc diễn cảm
Lê: - Anh Thành! Mọi thứ tôi thu xếp xong rồi. Sáng mai anh có thể đến nhận việc đấy.

Thành: - Có lẽ thôi, anh ạ!

Lê: - Sao lại thôi? Anh chỉ cần cơm nuôi và mỗi tháng một đồng.Tôi đã đòi cho anh thêm mỗi năm hai bộ quần áo và mỗi tháng thêm năm hào…(Nói nhỏ) Vì tôi nói với họ: anh biết chữ Tàu, lại có thể viết phắc-tuya bằng tiếng Tây.

Thành:- Nếu chỉ cần miếng cơm manh áo thì tôi ở Phan Thiết cũng đủ sống…

Lê: -Vậy anh vào Sài Gòn này để làm gì?

Thành: -Anh Lê này! Anh học trường
Sa-xơ-lu Lô-ba… thì…ờ… anh là người nước nào?
Luyện đọc diễn cảm
Lê: - Anh Thành! Mọi thứ tôi thu xếp xong rồi. Sáng mai anh có thể đến nhận việc đấy.

Thành: - Có lẽ thôi, anh ạ!

Lê: - Sao lại thôi? Anh chỉ cần cơm nuôi và mỗi tháng một đồng.Tôi đã đòi cho anh thêm mỗi năm hai bộ quần áo và mỗi tháng thêm năm hào…(Nói nhỏ) Vì tôi nói với họ: anh biết chữ Tàu, lại có thể viết phắc-tuya bằng tiếng Tây.

Thành:- Nếu chỉ cần miếng cơm manh áo thì tôi ở Phan Thiết cũng đủ sống…

Lê: -Vậy anh vào Sài Gòn này để làm gì?

Thành: -Anh Lê này! Anh học trường
Sa-xơ-lu Lô-ba… thì…ờ… anh là người nước nào?
Tâm trạng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành day dứt, trăn trở tìm con đường cứu nước, cứu dân.
Đọc diễn cảm:
Giọng rõ ràng mạch lạc, đọc đúng giọng nhân vật.
Người dẫn chuyện: to, rõ ràng, mạch lạc.
Anh Thành: chậm rãi, trầm tĩnh, sâu lắng.
Anh Lê: hồ hởi, nhiệt tình.
Tập đọc

Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Từ ngữ:
Nội dung
Theo Hà Văn Cầu – Vũ Đình Phòng
Anh Thành
Người công dân số Một
Tâm trạng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành day dứt, trăn trở tìm con đường cứu nước, cứu dân.
Đọc diễn cảm:
Giọng rõ ràng mạch lạc, đọc đúng giọng nhân vật.
Người dẫn chuyện: to, rõ ràng, mạch lạc.
Anh Thành: chậm rãi, trầm tĩnh, sâu lắng.
Anh Lê: hồ hởi, nhiệt tình.
Tập đọc

Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Từ ngữ:
Nội dung
Theo Hà Văn Cầu – Vũ Đình Phòng
Anh Thành
Người công dân số Một
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-06 10:14:21 | Thể loại: Tập đọc 5 | Lần tải: 6 | Lần xem: | Page: 19 | FileSize: 1.58 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 19. Người công dân số Một, Tập đọc 5. GIÁO VIÊN: HUỲNH THỊ HOÀ.TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUÂN.TẬP ĐỌCLỚP 5B.NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT (Tiết 1)Tập đọcNgười công dân số Một Theo Hà Văn Cầu – Vũ Đình Phòng Tập đọc Luyện đọcĐọc đúng: Tìm hiểu bàiTừ ng

https://tailieuhoctap.com/baigiangtapdoc5/tuan-19-nguoi-cong-dan-so-mot.vo030q.html