Tuần 3. Thư thăm bạn

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 3. Thư thăm bạn - 1
  • Tuần 3. Thư thăm bạn - 2
  • Tuần 3. Thư thăm bạn - 3
  • Tuần 3. Thư thăm bạn - 4
  • Tuần 3. Thư thăm bạn - 5
TẬP ĐỌC
THƯ THĂM BẠN
.
Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2018
Tập đọc
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Đọc thuộc lòng bài thơ: Truyện cổ nước mình .
2. Nêu ý nghĩa bài thơ.
Tập đọc
Thư thăm bạn.
Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2018
Thư thăm bạn
Bài chia làm ba đoạn :
1/ Từ đầu…chia buồn với bạn.
2/ Hồng ơi!...bạn mới như mình.
3/ Phần còn lại.
Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2018
Tập đọc
Thư thăm bạn.
Luyện đọc:
* Đọc đúng:
- Lũ lụt, thiệt thòi, cứu người, khắc phục thiên tai,….
* Ngắt câu:
* Giải nghĩa từ:
- Xả thân:
- Quyên góp:
- Khắc phục:
- Mình hiểu Hồng đau đớn/ và thiệt thòi như thế nào/ khi ba Hồng đã ra đi mãi mãi.
ĐỌC THEO CẶP
ĐỌC LẠI
Tập đọc
Thư thăm bạn.
Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2018
Tập đọc
Thư thăm bạn.
1. Bạn Lương biết bạn Hồng do đâu ?
- Bạn Lương biết bạn Hồng khi đọc báo Thiếu niên Tiền Phong.
Tìm hiểu bài
2. Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng ?
3. Tìm những câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng.
- Đoạn 2.
- Đoạn 3.
Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2018
Những câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng :
*Lương làm cho Hồng yên tâm: Bên cạnh Hồng còn có má, có cô bác và có cả những người bạn mới như mình .
*Luong khuy?n khích H?ng noi guong cha vu?t qua n?i dau : Mình tin r?ng theo guong ba.n?i dau n�y .
*Lương khơi gợi trong lòng Hồng niềm tự hào về người cha dũng cảm : Chắc là Hồng cũng tự hào…nước lũ .
4. Nêu tác dụng của những dòng mở đầu và kết thúc bức thư ?
Tác dụng của dòng mở đầu là cho biết địa điểm, thời gian viết thư, lời chào hỏi người nhận thư.
Tác dụng của dòng cuối ghi rõ cho ta biết lời chúc, lời nhắn nh?, kí tên, ghi rõ họ tên người viết thư.
Tập đọc
Thư thăm bạn.
Tìm hiểu bài
Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2018
Luyện đọc diễn cảm
Mình hiểu Hồng đau đớn và thiệt thòi như thế nào khi ba Hồng đã ra đi mãi mãi. Nhưng chắc là Hồng cũng tự hào về tấm gương dũng cảm của ba xả thân cứu người giữa dòng nước lũ. Mình tin rằng theo gương ba, Hồng sẽ vượt qua n?i đau này. Bên cạnh Hồng còn có má, có cô bác và cả những người bạn mới như mình.
ĐỌC DIỄN CẢM
Tập đọc
Thư thăm bạn.
Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2018
Củng cố
Bức thư cho em biết điều gì về tình cảm của bạn Lương với bạn Hồng ?
Tập đọc
Thư thăm bạn

Nội dung : hiểu được tình cảm của người viết thư : thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn cùng bạn .
Củng cố
Em đã bao giờ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn chưa ? Đó là những việc gì?
Bài sau:
NGƯỜI ĂN XIN
CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI!
CHÀO CÁC EM !
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-09-18 20:41:18 | Thể loại: Tập đọc 4 | Lần tải: 14 | Lần xem: | Page: 19 | FileSize: 1.98 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 3. Thư thăm bạn, Tập đọc 4. TẬP ĐỌCTHƯ THĂM BẠN.Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2018Tập đọcKIỂM TRA BÀI CŨ1. Đọc thuộc lòng bài thơ: Truyện cổ nước mình .2. Nêu ý nghĩa bài thơ.Tập đọcThư thăm bạn.Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2018Thư

https://tailieuhoctap.com/baigiangtapdoc4/tuan-3-thu-tham-ban.kxw10q.html