Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xvl
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
TIẾT 58 TRĂNG ƠI TỪ ĐÂU ĐẾN LUYỆN ĐỌC
Luyện đọc:
- löng l¬, diÖu k×, Cuéi, hµnh qu©n - Tr¨ng ¬i…. // tõ ®©u ®Õn? LuyÖn ®äc: TÌM HIỂU BÀI
Câu 1:
C©u 1: Trong hai khæ th¬ ®Çu, tr¨ng ®­îc so s¸nh víi nh÷ng g×? - Tr¨ng hång nh­ qu¶ chÝn - Tr¨ng trßn nh­ m¾t c¸. Câu 2:
Câu 2: Vì sao tác giả nghĩ trăng đến từ cánh đồng xa, từ biển xanh ? - Trăng đến từ cánh đồng xa vì trăng hồng như quả chín treo lửng lơ trước nhà, trăng đến từ biển xanh vì trăng tròn như mắt cá không bao giờ chớp mi. Câu 3:
Câu 3: Trong mỗi khổ thơ tiếp theo, vầng trăng gắn với một đối tượng cụ thể. Đó là những gì, những ai ? - Đó là sân chơi, quả bóng, lời mẹ ru, chú Cuội, đường hành quân, chú bộ đội, góc sân. Câu 4:
Câu 4: Bài thơ thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương đất nước như thế nào ? - Tác giả rất yêu trăng, yêu mến, tự hào về quê hương đất nước, cho rằng không có nơi nào sáng hơn đất nước em. Nội dung:
Nội dung Tình cảm yêu mến, gắn bó của nhà thơ đối với trăng và thiên nhiên đất nước. LUYỆN ĐỌC DIỄN CẢM
Luyện đọc diễn cảm:
Trăng ơi … từ đâu đến ? Hay từ cánh đồng xa Trăng hồng như quả chín Lửng lơ lên trước nhà. Trăng ơi… từ đâu đến ? Hay biển xanh diệu kì Trăng tròn như mắt cá Chẳng bao giờ chớp mi. Trăng ơi… từ đâu đến ? Hay từ một sân chơi Trăng bay như quả bóng Bạn nào đá lên trời. LUYỆN ĐỌC DIỄN CẢM Luyện đọc diễn cảm:
Trăng ơi …// từ đâu đến ? Hay từ cánh đồng xa Trăng hồng như quả chín Lửng lơ lên trước nhà. Trăng ơi…// từ đâu đến ? Hay biển xanh diệu kì Trăng tròn như mắt cá Chẳng bao giờ chớp mi. Trăng ơi…// từ đâu đến ? Hay từ một sân chơi Trăng bay như quả bóng Bạn nào đá lên trời. Kết thúc:
Có thể download miễn phí file .xvl bên dưới
Đăng ngày 2015-06-02 11:11:31 | Thể loại: Tập đọc 4 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.65 M | File type: xvl
lần xem

bài giảng Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?, Tập đọc 4. Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội Trang bìa Trang bìa: TIẾT 58 TRĂNG ƠI TỪ ĐÂU ĐẾN LUYỆN ĐỌC Luyện đọc: - löng l¬, diÖu k×, Cuéi, hµnh qu©n - Tr¨ng ¬i…. //

https://tailieuhoctap.com/baigiangtapdoc4/tuan-29-trang-oi-tu-dau-den.o5ha0q.html