Tuan 29. Trang oi ... tu dau den

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuan 29. Trang oi ... tu dau den - 1
  • Tuan 29. Trang oi ... tu dau den - 2
  • Tuan 29. Trang oi ... tu dau den - 3
  • Tuan 29. Trang oi ... tu dau den - 4
  • Tuan 29. Trang oi ... tu dau den - 5
MÔN: TẬP ĐỌC LỚP 4B
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐẠO TẠO TH?I� BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LỢI
Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô giáo về dự giờ!
Giáo viên: PHẠM MINH HOÀNG
Thứ nam, ngày 30 tháng 3 năm 2017
Tập Đọc
Kiểm tra bài cũ
1. Vì sao tác giả gọi Sa Pa là “món quà tặng kì diệu của thiên nhiên ”?
2. Hãy nêu nội dung bài “ Đường đi Sa Pa” ?
Thứ nam, ngày 30 tháng 3 năm 2017
Tập Đọc
Thứ nam, ngày 30 tháng 3 năm 2017
Tập Đọc
Trăng ơi… từ đâu đến?
Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa: Sinh ngày 24 / 4 / 1958 tại làng Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
*Ông là một nhà thơ, nhà báo được mệnh danh là thần đồng thơ trẻ.
Bài thơ “Trăng ơi…từ đâu đến?” nằm trong tập thơ “Góc sân và khoảng trời” được Trần Đăng Khoa sáng tác năm 1968 khi ông 10 tuổi.
Thứ nam, ngày 30 tháng 3 năm 2017
Tập Đọc
Trăng ơi… từ đâu đến?
Trần Đăng Khoa
Thứ nam, ngày 30 tháng 3 năm 2017
Tập Đọc
Trăng ơi… từ đâu đến?
Trần Đăng Khoa
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay từ cánh đồng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay biển xanh diệu kì
Trăng tròn như  mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Bạn nào đá lên trời
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay từ lời mẹ ru
Thương Cuội không được học
Hú gọi trâu đến giờ !
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay từ đường hành quân
Trăng soi chú bộ đội
Và soi vàng góc sân 
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Trăng đi khắp mọi miền
Trăng ơi, có nơi nào
Sáng hơn đất nước em
Thứ nam, ngày 30 tháng 3 năm 2017
Tập Đọc
Trăng ơi… từ đâu đến?
Trần Đăng Khoa
Luyện đọc
Trăng ơi… từ đâu đến?
Câu :
Lửng lơ ; tròn như; hồng như; bay; soi; soi vàng; sáng hơn;
chớp mi ; …

Thứ nam, ngày 30 tháng 3 năm 2017
Tập Đọc
Trăng ơi… từ đâu đến?
Trần Đăng Khoa
Luyện đọc
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay từ cánh đồng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay biển xanh diệu kì
Trăng tròn như  mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi
Thứ nam, ngày 30 tháng 3 năm 2017
Tập Đọc
Trăng ơi… từ đâu đến?
Trần Đăng Khoa
Luyện đọc
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Bạn nào đá lên trời
Thứ nam, ngày 30 tháng 3 năm 2017
Tập Đọc
Trăng ơi… từ đâu đến?
Trần Đăng Khoa
Luyện đọc
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay từ lời mẹ ru
Thương Cuội không được học
Hú gọi trâu đến giờ !
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay từ đường hành quân
Trăng soi chú bộ đội
Và soi vàng góc sân 
Thứ nam, ngày 30 tháng 3 năm 2017
Tập Đọc
Trăng ơi… từ đâu đến?
Trần Đăng Khoa
Luyện đọc
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Trăng đi khắp mọi miền
Trăng ơi, có nơi nào
Sáng hơn đất nước em…
Thứ nam, ngày 30 tháng 3 năm 2017
Tập Đọc
Trăng ơi… từ đâu đến?
Trần Đăng Khoa
TÌM HIỂU BÀI
Trong hai khổ thơ đầu, trăng được so sánh với những gì?
Trong hai khổ thơ đầu, trăng được so sánh với quả chín
và mắt cá.
Trăng hồng như quả chín
Trăng tròn như mắt cá
Vì sao tác giả nghĩ trăng đến từ cánh đồng xa, từ biển xanh?
Tác giả nghĩ rằng trăng đến từ cánh đồng xa, từ biển xanh vì:
Trăng hồng như quả chín, lửng lơ lên trước nhà
Trăng tròn như mắt cá, chẳng bao giờ chớp mi
Thứ nam, ngày 30 tháng 3 năm 2017
Tập Đọc
Trăng ơi… từ đâu đến?
Trần Đăng Khoa
TÌM HIỂU BÀI
Trong mỗi khổ thơ tiếp theo, vầng trăng gắn với một đối tượng cụ thể. Đó là những gì, những ai?
Trong mỗi khổ thơ tiếp theo, vầng trăng gắn với một
đối tượng cụ thể. Sân chơi, quả bóng, lời mẹ ru, chú
Cuội, đường hành quân, góc sân.
Bài thơ thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương đất nước như thế nào?
Bài thơ thể hiện tình cảm yêu mến, sự gần gũi
của nhà thơ với trăng, đói với quê hương, đất nước
Thứ nam, ngày 30 tháng 3 năm 2017
Tập Đọc
Trăng ơi… từ đâu đến?
Trần Đăng Khoa
NỘI DUNG BÀI HỌC
Bài thơ thể hiện tình cảm yêu mến, sự gần gũi của nhà thơ với
trăng. Bài thơ là khám phá độc đáo của nhà thơ về trăng.
Mỗi khổ thơ như một giả định về nơi trăng đến để tác giả
nêu suy nghĩ của mình về trăng
Thứ nam, ngày 30 tháng 3 năm 2017
Tập Đọc
Trăng ơi… từ đâu đến?
Trần Đăng Khoa
Luyện đọc diễn cảm:
Trăng ơi… từ đâu đến ?
Hay từ cánh rừng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà.

Trăng ơi… từ đâu đến ?
Hay biển xanh diệu kì
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi.

Trăng ơi… từ đâu đến ?
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Bạn nào đá lên trời.
Thứ nam, ngày 30 tháng 3 năm 2017
Tập Đọc
Luyện đọc thuộc lòng:
Trăng ơi… từ đâu đến?
Trần Đăng Khoa
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay từ cánh đồng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay biển xanh diệu kì
Trăng tròn như  mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Bạn nào đá lên trời
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay từ lời mẹ ru
Thương Cuội không được học
Hú gọi trâu đến giờ !
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay từ đường hành quân
Trăng soi chú bộ đội
Và soi vàng góc sân 
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Trăng đi khắp mọi miền
Trăng ơi, có nơi nào
Sáng hơn đất nước em
Thứ nam, ngày 30 tháng 3 năm 2017
Tập Đọc
Luyện đọc thuộc lòng:
Trăng ơi… từ đâu đến?
Trần Đăng Khoa
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay biển xanh diệu kì
Trăng
Chẳng bao giờ chớp mi
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Bạn
Trăng ơi
Hay từ lời mẹ ru
Thương Cuội không được học
Hú gọi trâu đến giờ !
... từ đâu đến ?
Hay từ đường hành quân
Trăng soi chú bộ đội
Và soi vàng góc sân 
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Trăng đi khắp mọi miền
Trăng ơi,
Sáng hơn đất nước em
Thứ nam, ngày 30 tháng 3 năm 2017
Tập Đọc
Luyện đọc thuộc lòng:
Trăng ơi… từ đâu đến?
Trần Đăng Khoa
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay từ cánh đồng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay biển xanh diệu kì
Trăng tròn như  mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Bạn nào đá lên trời
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay từ lời mẹ ru
Thương Cuội không được học
Hú gọi trâu đến giờ !
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Hay từ đường hành quân
Trăng soi chú bộ đội
Và soi vàng góc sân 
Trăng ơi . . . từ đâu đến ?
Trăng đi khắp mọi miền
Trăng ơi, có nơi nào
Sáng hơn đất nước em
Thứ nam, ngày 30 tháng 3 năm 2017
Tập Đọc
Trăng ơi… từ đâu đến?
Trần Đăng Khoa
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Trăng ơi… từ đâu đến?
Câu :
Lửng lơ ; tròn như; hồng như; bay;
soi; soi vàng; sáng hơn;
chớp mi ; …

Trăng ơi… từ đâu đến ?
Hay từ cánh rừng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà.
Trăng ơi… từ đâu đến ?
Hay biển xanh diệu kì
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi.
Trăng ơi… từ đâu đến ?
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Bạn nào đá lên trời.
Trong hai khổ thơ đầu, trăng được so sánh với những gì?
Trong hai khổ thơ đầu, trăng được so sánh với quả chín và mắt cá.
Trăng hồng như quả chín
Trăng tròn như mắt cá
Vì sao tác giả nghĩ trăng đến từ cánh đồng xa, từ biển xanh?
Tác giả nghĩ rằng trăng đến từ cánh đồng xa, từ biển xanh vì:
Trăng hồng như quả chín, lửng lơ lên trước nhà
Trăng tròn như mắt cá, chẳng bao giờ chớp mi
Trong mỗi khổ thơ tiếp theo, vầng trăng gắn với một đối tượng cụ thể. Đó là những gì, những ai?
Trong mỗi khổ thơ tiếp theo, vầng trăng gắn với một
đối tượng cụ thể. Sân chơi, quả bóng, lời mẹ ru, chú
Cuội, đường hành quân, góc sân.
Bài thơ thể hiện tình cảm yêu mến, sự gần gũi
của nhà thơ với trăng, đói với quê hương, đất nước
Bài thơ thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương đất nước như thế nào?
NỘI DUNG BÀI HỌC
Bài thơ thể hiện tình cảm yêu mến, sự gần gũi của nhà thơ với
trăng. Bài thơ là khám phá độc đáo của nhà thơ về trăng.
Mỗi khổ thơ như một giả định về nơi trăng đến để tác giả
nêu suy nghĩ của mình về trăng
Phạm Minh Hoàng – Trường Tiểu học Tân Lợi – Xin chân thành cảm ơn, chúc quý thầy cô giáo hạnh phúc và các em học sinh chăm ngoan học giỏi.
Tạm biệt
Hẹn gặp lại
Tạm biệt
Hẹn gặp lại
Trường tiểu học Tân Lợi
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2017-03-29 15:58:36 | Thể loại: Tập đọc 4 | Lần tải: 38 | Lần xem: | Page: 20 | FileSize: 2.57 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuan 29. Trang oi ... tu dau den, Tập đọc 4. MÔN: TẬP ĐỌC LỚP 4BPHÒNG GIÁO DỤC & ĐẠO TẠO TH?I� BÌNHTRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LỢINhiệt liệt chào mừng quý thầy cô giáo về dự giờ!Giáo viên: PHẠM MINH HOÀNGThứ nam, ngày 30 tháng 3 năm 2017Tập ĐọcKiểm tra

https://tailieuhoctap.com/baigiangtapdoc4/tuan-29-trang-oi-tu-dau-den.9nzs0q.html