Tuần 25. Khuất phục tên cướp biển

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 25. Khuất phục tên cướp biển - 1
  • Tuần 25. Khuất phục tên cướp biển - 2
  • Tuần 25. Khuất phục tên cướp biển - 3
  • Tuần 25. Khuất phục tên cướp biển - 4
  • Tuần 25. Khuất phục tên cướp biển - 5
Những người quả cảm
Bác sĩ Ly
Tên chúa tàu

Đoạn 1: Tên chúa tàu ấy …… bài ca man rợ.

Đoạn 2: Một lần,…………. phiên tòa sắp tới.

Đoạn 3: Trông bác sĩ…… im như thóc.

Tìm cách đọc, từ khó , từ cần hiểu nghĩa trông từng đoạn.
Câu 1: Nêu vài đặc điểm của tên chúa tàu
được miêu tả trong đoạn 1?
Câu 2: Tính tình hung hãn của tên chúa
tàu được thể hiện qua những chi tiết
nào?
Câu 3: Lời nói và cử chỉ của bác sĩ Ly cho
thấy ông là người như thé nào?
Câu 4:Tìm những câu khắc họa hình ảnh
đối nghịch nhau của bác sĩ Ly và
tên cướp biển?

Vì sao bác sĩ Ly khuất phục được tên cướp biển hung hãn?
a, Vì bác sĩ khỏe hơn tên cướp biển.
b, Vì bác sĩ dọa đưa tên cướp biển ra tòa.
c, Vì bác sĩ bình tĩnh và cương quyết bảo vệ lẽ phải.

c, Vì bác sĩ bình tĩnh và cương quyết bảo vệ lẽ phải.

Nội dung bài:
Câu chuyện ca ngợi hành động dũng cảm của bác sĩ Ly trong cuộc đối đầu với tên cướp biển hung hãn. Ca ngợi sức mạnh chính nghĩa chiến thăng sự hung ác bạo ngược.

Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2017-02-26 22:07:58 | Thể loại: Tập đọc 4 | Lần tải: 54 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 25. Khuất phục tên cướp biển, Tập đọc 4. Những người quả cảm Bác sĩ LyTên chúa tàuĐoạn 1: Tên chúa tàu ấy …… bài ca man rợ.Đoạn 2: Một lần,…………. phiên tòa sắp tới.Đoạn 3: Trông bác sĩ…… im như thóc.Tìm cách đọc, từ khó , từ cần hiểu nghĩa trông từng đoạn. Câu 1: Nêu vài đặc điểm của tên chúa tàu được miêu tả trong đoạn 1?Câu 2: Tính tình hung hãn của tên chúa tàu được thể hiện qua những chi tiết nào?Câu 3: Lời nói và cử chỉ của bác sĩ Ly cho thấy ông là người như thé nào?Câu 4:Tìm những câu khắc họa hình ảnh đối nghịch nhau của bác sĩ

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/tuan-25-khuat-phuc-ten-cuop-bien.jf7r0q.html