Tuần 25. Khuất phục tên cướp biển

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Tuần 25. Khuất phục tên cướp biển - 1
  • Tuần 25. Khuất phục tên cướp biển - 2
  • Tuần 25. Khuất phục tên cướp biển - 3
  • Tuần 25. Khuất phục tên cướp biển - 4
  • Tuần 25. Khuất phục tên cướp biển - 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ VĂN KIỆT
TẬP ĐỌC
LỚP 4A2
GIÁO VIÊN: NINH THÚY LỆ
KHUẤT PHỤC
TÊN CƯỚP BIỂN
Hát
Tập đọc

Kiểm tra bài cũ*Em hãy đọc thuộc lòng bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá”. *Nêu nội dung chính của bài.

Những nhân vật trong tranh là ai ?
Họ như thế nào?
Những người quả cảm
Tranh vẽ Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu, Kim Đồng, Nguyễn Bá Ngọc,...
Họ là những người dũng cảm, gan dạ.....
Tập đọc
Khuất phục tên cướp biển
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
+ Đoạn 1: Từ đầu...bài ca man rợ.
+ Đoạn 2: Tiếp theo...phiên toà sắp tới
+ Đoạn 3: Phần còn lại
Tìm hiểu bài
Luyện đọc
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
- vạm vỡ
- trắng bệch
- loạn óc
-rút soạt dao ra
- man rợ,
- dõng dạc
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn

Điềm tĩnh là bình tĩnh tỏ ra tự nhiên như thường
Quả quyết là không hề do dự một cách chắc chắn
Tìm hiểu bài
Luyện đọc
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
- vạm vỡ
- trắng bệch
- loạn óc
-rút soạt dao ra
- man rợ,
- dõng dạc
-điềm tĩnh
-quả quyết
-nín thít
-gườm gườm
+ Có câm mồm không?( giọng phải quát lớn )
+Anh bảo tôi phải không?( giọng điềm tĩnh)
Nhấn giọng với các từ ngữ: cao lớn, vạm vỡ, sạm như gạch nung, chém dọc, trừng mắt, căm mồm, điềm tĩnh, tống anh, dữ dội, đứng phắt dậy, rút soạt dao ra, lăm lăm chực đâm, dõng dạc, quả quyết, cất cao, quyết, treo cổ, đức độ, hiền từ, nghiêm nghị, nanh ác, hung hăng, gườm gườm, cúi gầm mặt, ngồi xuống, làu bào, im như thóc.....
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
Luyện đọc nhóm 4
Tìm hiểu bài
Luyện đọc
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
- vạm vỡ
- trắng bệch
- loạn óc
-rút soạt dao ra
- man rợ,
- dõng dạc
Những từ ngữ nào cho thấy hình ảnh tên chúa tàu ( tên cướp biển) rất dữ tợn ?
Những từ ngữ cho thấy tên cướp biển rấtdữ tợn: trên má có vết sẹo chém dọc xuống trắng bệch, lên cơn loạn óc, hát những bài ca man rợn
Ý chính đoạn 1: Hình ảnh dữ tợn của tên cướp biển
Tìm hiểu bài
Luyện đọc
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
Ý chính đoạn 1: hình ảnh dữ tợn của tên cướp biển
Tính hung hãn của tên chúa tàu ( tên cướp biển) được thể hiện qua những chi tiết nào ?
Các chi tiết: tên chúa tàu đập tay xuống bàn quát mọi người im; thô bạo quát bác sĩ Ly "Có âm mồm không?"; rút soạt dao ra, lăm lăm chực đâm bác sĩ Ly.
Trước tên cướp biển hung hãn bác sĩ Ly có lời nói và cử chỉ như thế nào ?
- vạm vỡ - trắng bệch
- loạn óc - rút soạt dao ra
- man rợ, - dõng dạc
Bác sĩ Ly vẫn ôn tồn giảng giải cho chủ quán cách trị bệnh, điềm tĩnh khi hỏi lại tên chúa tàu : "Anh bảo tôi có phải không?", bác sĩ Ly dõng dạc và quả quyết: nếu hắn không cất dao sẽ đưa hắn ra tòa.Cho thấy ông là người rất nhân hậu, điềm đạm nhưng cũng rất cứng rắn, dũng cảm...
 
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
Tìm hiểu bài
Luyện đọc
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
- vạm vỡ - trắng bệch
- loạn óc - rút soạt dao ra
- man rợ, - dõng dạc
Ý chính đoạn 1: Hình ảnh dữ tợn của tên cướp biển
Cặp câu nào trong bài khắc họa hai hình ảnh đối nghịch nhau của bác sĩ Ly và tên cướp biển
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
Một đằng thì đức độ, hiền từ mà nghiêm nghị.
Một đằng thì nanh ác, hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng.
Tìm hiểu bài
Luyện đọc
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
- vạm vỡ - trắng bệch
- loạn óc - rút soạt dao ra
- man rợ, - dõng dạc
Ý chính đoạn 1: Hình ảnh dữ tợn của tên cướp biển
Ý chính đoạn 2: Cuộc đối đầu giữa bác sĩ Ly và tên cướp biển.
Tìm hiểu bài
Luyện đọc
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
- vạm vỡ - trắng bệch
- loạn óc - rút soạt dao ra
- man rợ, - dõng dạc
Ý chính đoạn 1: Hình ảnh dữ tợn của tên cướp biển
Vì sao bác sĩ Ly khất phục được tên cướp biển hung hãn?
Chọn ý đúng:
Vì bác sĩ khoẻ hơn tên cướp biển.
Vì bác sĩ doạ đưa tên cướp biển ra toà.
Vì bác sĩ bình tĩnh và cương quyết bảo vệ lẽ phải.
Ý chính đoạn 2: Cuộc đối đầu giữa bác sĩ Ly và tên cướp biển.
c
Tìm hiểu bài
Luyện đọc
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
- vạm vỡ - trắng bệch
- loạn óc - rút soạt dao ra
- man rợ, - dõng dạc
Ý chính đoạn 1: Hình ảnh dữ tợn của tên cướp biển
Ý chính đoạn 2: Cuộc đối đầu giữa bác sĩ Ly và tên cướp biển.
Ý chính đoạn 3: Tên cướp biển bị khuất phục.
Qua phần tìm hiểu bài thì nội dung chính của bài là gì?
 
Tìm hiểu bài
Luyện đọc
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
- vạm vỡ - trắng bệch
- loạn óc - rút soạt dao ra
- man rợ, - dõng dạc
Ý chính đoạn 1: Hình ảnh dữ tợn của tên cướp biển
Ý chính đoạn 2: Cuộc đối đầu giữa bác sĩ Ly và tên cướp biển.
Ý chính đoạn 3: Tên cướp biển bị khuất phục.
Ca ngợi hành động dũng cảm của bác sỹ Ly trong cuộc đối đầu với tên cướp biển hung hãn. Ca ngợi sức mạnh chính nghĩa thắng sự hung ác bạo ngược.
Chúa tàu trừng mắt nhìn bác sĩ, quát :
- Có câm mồm không?
Bác sĩ điềm tĩnh hỏi:
- Anh bảo tôi phải không ?
Khi tên chúa tàu cục cằn bảo “phải”, bác sĩ nói:
- Anh cứ uống rượu mãi như thế thì đến phải tống anh đi nơi khác.
Cơn tức giận của tên cướp thật dữ dội. Hắn đứng phắt dậy, rút soạt dao ra, lăm lăm chực đâm. Bác sĩ Ly vẫn dõng dạc và quả quyết:
- Nếu anh không cất dao tôi quyết làm cho anh bị treo cổ trong phiên tòa sắp tới.
Luyện đọc diễn cảm
Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc
Theo Xti - ven - xơn
Luyện đọc theo nhóm 4
3 phút
Chúa tàu trừng mắt nhìn bác sĩ, quát :
- Có câm mồm không?
Bác sĩ điềm tĩnh hỏi:
- Anh bảo tôi phải không ?
Khi tên chúa tàu cục cằn bảo “phải”, bác sĩ nói:
- Anh cứ uống rượu mãi như thế thì đến phải tống anh đi nơi khác.
Cơn tức giận của tên cướp thật dữ dội. Hắn đứng phắt dậy, rút soạt dao ra, lăm lăm chực đâm. Bác sĩ Ly vẫn dõng dạc và quả quyết:
- Nếu anh không cất dao tôi quyết làm cho anh bị treo cổ trong phiên tòa sắp tới.
Luyện đọc theo phân vai
Dặn dò
Về nhà kể lại câu chuyện vừa học cho ông bà , cha mẹ..... nghe lại
Chuẩn bị bài : Bài thơ về tiểu đội xe không kính.
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2018-02-26 14:32:29 | Thể loại: Tập đọc 4 | Lần tải: 70 | Lần xem: | Page: 24 | FileSize: 4.95 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Tuần 25. Khuất phục tên cướp biển, Tập đọc 4. TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ VĂN KIỆTTẬP ĐỌCLỚP 4A2GIÁO VIÊN: NINH THÚY LỆKHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂNHát Tập đọc Kiểm tra bài cũ*Em hãy đọc thuộc lòng bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá”. *Nêu nội dung chính của bài.Những nhân vật trong tranh là ai ?Họ như thế nào? Những người quả cảm Tranh vẽ Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu, Kim Đồng, Nguyễn Bá Ngọc,...Họ là những người dũng cảm, gan dạ..... Tập đọc Khuất phục tên cướp biểnKhuất phục tên cướp biển Tập đọc Theo Xti - ven - xơn+ Đoạn 1: Từ đầu...bài ca man rợ.+ Đoạn 2:

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/tuan-25-khuat-phuc-ten-cuop-bien.7n9y0q.html