Bai giang dien tu Tuan 16. Keo co

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 7.53 M, số trang : 22 ,tên

Slides

Tuần 16. Kéo co slide 1
Tuần 16. Kéo co slide 2
Tuần 16. Kéo co slide 3
Tuần 16. Kéo co slide 4
Tuần 16. Kéo co slide 5

Chi tiết

Kiểm tra bài cũ
Tuổi Ngựa
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 4A
Môn: Tập đọc
Lớp : 4A
Người dạy: Ka Kầm
Thứ Hai ngày 16 tháng 12 năm 2019
Môn: Tập đọc
Bài :

Đọc thuộc lòng bài thơ “ Tuổi ngựa”
Cậu bé trong bài thơ tuổi gì? Mẹ cậu bé nói tính nết cậu bé như thế nào?
Hãy nêu nội dung chính của bài thơ “ Tuổi ngựa”
?
?
Thứ Hai ngày 16 tháng 12 năm 2019
Môn: Tập đọc
Bài :

Kéo co
Theo Toan Ánh
Đoạn 3: Phần còn lại.
Chia đoạn:
Đoạn 1: Từ đầu đến ….bên ấy thắng.
Đoạn 2: Tiếp theo đến …người xem hội.
Thứ Hai ngày 16 tháng 12 năm 2019
Môn: Tập đọc
Bài : Kéo co
Theo Toan Ánh
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Khuyến khích
Ganh đua
Trai tráng
+ H?i l�ng H?u Tr?p thu?c huy?n Qu? Vừ, t?nh B?c Ninh thu?ng t? ch?c thi kộo co gi?a nam v� n?. Cú nam bờn Nam th?ng, cú nam bờn n? th?ng.
Tinh thần thượng võ
Keo
Thứ Hai ngày 16 tháng 12 năm 2019
Môn: Tập đọc
Bài : Kéo co
Theo Toan Ánh
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Khuyến khích
Ganh đua
Trai tráng
+ H?i l�ng H?u Tr?p thu?c huy?n Qu? Vừ, t?nh B?c Ninh thu?ng t? ch?c thi kộo co gi?a nam v� n?. Cú nam bờn nam th?ng, cú nam bờn n? th?ng
Tinh thần thượng võ
Keo
1. Qua phần đầu bài văn, em hiểu cách chơi kéo co như thế nào ?
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Đoạn 1. giới thiệu cách thức chơi kéo co.
Khuyến khích
Ganh đua
Trai tráng
2. Hãy giới thiệu cách chơi kéo co ở làng Hữu Trấp.
Thứ Hai ngày 16 tháng 12 năm 2019
Môn: Tập đọc
Bài : Kéo co
Theo Toan Ánh
+ H?i l�ng H?u Tr?p thu?c huy?n Qu? Vừ, t?nh B?c Ninh thu?ng t? ch?c thi kộo co gi?a nam v� n?. Cú nam bờn Nam th?ng, cú nam bờn n? th?ng.
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
1. Cách thức chơi kéo co.
2. Cách chơi kéo co ở làng Hữu Trấp.
Khuyến khích
Ganh đua
Trai tráng
Thứ Hai ngày 16 tháng 12 năm 2019
Môn: Tập đọc
Bài : Kéo co
Theo Toan Ánh
+ H?i l�ng H?u Tr?p thu?c huy?n Qu? Vừ, t?nh B?c Ninh thu?ng t? ch?c thi kộo co gi?a nam v� n?. Cú nam bờn Nam th?ng, cú nam bờn n? th?ng.
Thứ Hai ngày 16 tháng 12 năm 2019
Môn: Tập đọc
Bài : Kéo co
Theo Toan Ánh
3. Cách chơi kéo co ở làng Tích Sơn có gì đặc biệt?
+Vì sao trò chơi kéo co bao giờ cũng vui?
4. Ngoài kéo co em còn biết trò chơi dân gian nào khác?
Nhảy dây
Thả diều
Đấu vật
Chơi đu
Ô ăn quan
Bịt mắt bắt dê
Đua thuyền
chơi chuyền
Trò chơi:
Mèo đuổi chuột

ĐUA VOI (ở Tây Nguyên)
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
1. Cách thức chơi kéo co.
2. Cách chơi kéo co ở làng Hữu Trấp.
3. Cách chơi kéo co ở làng Tích Sơn.
Khuyến khích
Ganh đua
Trai tráng
Tục chơi kéo co ở nhiều địa phương trên đất nước ta rất khác nhau. Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc ta cần được giữ gìn và phát huy.
Nội dung:
Thứ Hai ngày 16 tháng 12 năm 2019
Môn: Tập đọc
Bài : Kéo co
Theo Toan Ánh
+ H?i l�ng H?u Tr?p thu?c huy?n Qu? Vừ, t?nh B?c Ninh thu?ng t? ch?c thi kộo co gi?a nam v� n?. Cú nam bờn Nam th?ng, cú nam bờn n? th?ng.
Đọc diễn cảm.
Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở những tiếng hò reo khuyến khích của người xem hội.
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
1. Cách thức chơi kéo co.
2. Cách chơi kéo co ở làng Hữu Trấp.
3. Cách chơi kéo co ở làng Tích Sơn.
Khuyến khích
Ganh đua
Trai tráng
Tục chơi kéo co ở nhiều địa phương trên đất nước ta rất khác nhau. Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc ta cần được giữ gìn và phát huy.
Nội dung:
Thứ Hai ngày 16 tháng 12 năm 2019
Môn: Tập đọc
Bài : Kéo co
Theo Toan Ánh
+ H?i l�ng H?u Tr?p thu?c huy?n Qu? Vừ, t?nh B?c Ninh thu?ng t? ch?c thi kộo co gi?a nam v� n?. Cú nam bờn Nam th?ng, cú nam bờn n? th?ng.
Trò chơi
Ai nhanh ai đúng
Làng nào có tục thi bên nam kéo co với bên nữ?
Câu 1
Kéo co là một trò chơi thể hiện điều gì?
Câu 2
Đâu không phải là trò chơi dân gian?
Câu 3
Nhận xét:
Thứ Hai ngày 16 tháng 12 năm 2019
Môn: Tập đọc
Bài : Kéo co
Theo Toan Ánh
CHÀO TẠM BIỆT !
Chúc quý thầy cô giáo cùng các em học sinh sức khỏe !

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ