Tuần 30. Một mái nhà chung

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 30. Một mái nhà chung - 1
  • Tuần 30. Một mái nhà chung - 2
  • Tuần 30. Một mái nhà chung - 3
  • Tuần 30. Một mái nhà chung - 4
  • Tuần 30. Một mái nhà chung - 5

Giỏo viờn : T? Th? Ho�ng Quyờn
Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự hội giảng
Môn : T?p d?c - l?p 3

T?p d?c :
Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018
Khởi động

Tập đọc :
Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018
Một mái nhà chung
Định Hải
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Mái nhà của chim
Lợp nghìn lá biếc
Mái nhà của cá
Sóng xanh rập rình.
rập rình
lá biếc
sóng xanh
lợp
lợp
lá biếc
rập rình
sóng xanh

Tập đọc :
Một mái nhà chung
Định Hải
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Lợp
lá biếc
sóng xanh
rập rình
ngước
rập rình
lá biếc
sóng xanh
lợp

Bạn ơi, ngước mắt
Ngước mắt lên trông
Bạn ơi, hãy hát
Hát câu cuối cùng:
Một mái nhà chung
Một mái nhà chung...
Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018

Tập đọc :
Một mái nhà chung
Định Hải
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
rập rình
lá biếc
sóng xanh
lợp
Gấc
Cầu vồng
Dím (nhím )
Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018

Tập đọc :
Một mái nhà chung
Định Hải
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
rập rình
lá biếc
sóng xanh
lợp
Gấc
Cầu vồng
Dím (nhím )
Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018

Tập đọc :
Một mái nhà chung
Định Hải
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
rập rình
lá biếc
sóng xanh
lợp
Gấc
Cầu vồng
Dím (nhím )
Nội dung:
Mỗi sự vật đều cùng nhau sống trên trái đất dưới một mái nhà chung đó là bầu trời. Vì vậy chúng ta cần bảo vệ mái nhà chung ấy.
Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018

Tập đọc :
Một mái nhà chung
Định Hải
Mái nhà của chim
Lợp nghìn lá biếc
Mái nhà của cá
Sóng xanh rập rình.

Mái nhà của dím
Sâu trong lòng đất
Mái nhà của ốc
Tròn vo bên mình.

Mái nhà của em
Nghiêng giàn gấc đỏ
Mái nhà của bạn
Hoa giấy lợp hồng.Mọi mái nhà riêng
Có mái nhà chung
Là bầu trời xanh
Xanh đến vô cùng.

Mọi mái nhà riêng
Có mái nhà chung
Rực rỡ vòm cao
Bảy sắc cầu vồng.

Bạn ơi, ngước mắt
Ngước mắt lên trông
Bạn ơi, hãy hát
Hát câu cuối cùng:
Một mái nhà chung
Một mái nhà chung...
Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018

Tập đọc :
Một mái nhà chung
Định Hải
Mái nhà…………
Lợp……………..
Mái nhà………….
Sóng xanh……….

Mái nhà…………..
Sâu…………. đất
Mái nhà…………..
Tròn………………

Mái nhà của……….
Nghiêng giàn……..
Mái nhà……………
Hoa giấy…………..Mọi………………….
Có mái nhà …………
Là……………………
Xanh đến…………....

Mọi mái…………….
Có mái……………..
Rực rỡ………………
Bảy sắc……………..

Bạn ơi, ……………..
Ngước mắt………….
Bạn ơi, ……………...
Hát câu……………...
Một mái…………….
Một mái ……………
Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018

Tập đọc :
Một mái nhà chung
Định Hải
Mái ……………..
Lợp ……………..
Mái ……………..
Sóng ……………..

Mái ……………..
Sâu ……………..
Mái ……………..
Tròn ……………..

Mái ……………..
Nghiêng …………
Mái ……………..
Hoa ……………..Mọi ……………..
Có ……………..
Là ……………..
Xanh ……………..

Mọi ……………..
Có ……………..
Rực ……………..
Bảy ……………..

Bạn ……………..
Ngước ……………..
Bạn ……………..
Hát ……………..
Một ……………..
Một ……………..
Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018

Tập đọc :
Một mái nhà chung
Định Hải
Mái ……………..
……………..
……………..
……………..

Mái ……………..
……………..
……………..
……………..

Mái ……………..
……………..
……………..
……………..Mọi ……………..
……………..
……………..
……………..

Mọi ……………..
……………..
……………..
……………..

Bạn ……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018

Tập đọc :
Một mái nhà chung
Định Hải
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
rập rình
lá biếc
sóng xanh
lợp
Gấc
Cầu vồng
Dím (nhím )
Nội dung:
Mỗi sự vật đều cùng nhau sống trên trái đất dưới một mái nhà chung đó là bầu trời. Vì vậy chúng ta cần bảo vệ mái nhà chung ấy.
Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018

Tập đọc :
Một mái nhà chung
Định Hải
Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018

Tập đọc :
Một mái nhà chung
Định Hải
Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018

Tập đọc :
Một mái nhà chung
Định Hải
Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018

Tập đọc :
Một mái nhà chung
Định Hải
Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018

Tập đọc :
Một mái nhà chung
Định Hải
Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018

Tập đọc :
Một mái nhà chung
Định Hải
Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018

Tập đọc :
Một mái nhà chung
Định Hải
Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018

Tập đọc :
Một mái nhà chung
Định Hải
Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018

Tập đọc :
Một mái nhà chung
Định Hải
Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018

Tập đọc :
Một mái nhà chung
Định Hải
Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
KÍNH CHÚC SỨC KHỎE THẦY CÔ VÀ CÁC EM
Bài học đã kết thúc
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-04-04 18:28:18 | Thể loại: Tập đọc 3 | Lần tải: 114 | Lần xem: | Page: 23 | FileSize: 6.32 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 30. Một mái nhà chung, Tập đọc 3. Giỏo viờn : T? Th? Ho�ng Quyờn Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự hội giảng Môn : T?p d?c - l?p 3 T?p d?c :Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018Khởi động Tập đọc :Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018Một mái

https://tailieuhoctap.com/baigiangtapdoc3/tuan-30-mot-mai-nha-chung.9kxz0q.html