Tuần 30. Một mái nhà chung

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 30. Một mái nhà chung - 1
  • Tuần 30. Một mái nhà chung - 2
  • Tuần 30. Một mái nhà chung - 3
  • Tuần 30. Một mái nhà chung - 4
  • Tuần 30. Một mái nhà chung - 5
TRU?NG TI?U H?C C�T CH�NH
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 3A3
MÔN: TẬP ĐỌC
BÀI: MÁI NHÀ CHUNG
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ BÍCH HIỀN
Thứ b?y ngày 28 tháng 3 năm 2015
Tập đọc
Kiểm tra bài cũ
§äc ®o¹n 1 bµi : “ GÆp gì ë Lóc – x¨m bua”
- Đến thăm một trường tiểu học ở Lúc - xăm - bua, đoàn cán bộ Việt Nam
gặp những điều gì bất ngờ?
Đọc đoạn 2
- V× sao c¸c b¹n líp 6A nãi ®­îc tiÕng ViÖt vµ cã nhiÒu ®å vËt cña ViÖt Nam?
Tất cả học sinh lớp 6A đều tự giới thiệu bằng tiếng Việt, hát tặng đoàn bài hát bằng tiếng Việt; vẽ quốc kì Việt Nam.
Vì cô giáo lớp 6A đã từng ở Viêt Nam. Cô thích Việt Nam nên dạy học trò mình nói tiếng Việt, kể cho các em biết những điều tốt đẹp về Việt Nam. Các em còn tự tìm hiểu Việt Nam trên In - tơ - nét.
Thứ b?y ngày 28 tháng 3 năm 2015
Tập đọc
Một mái nhà chung
( Định Hải)
Thứ b?y ngày 28 tháng 3 năm 2015
Tập đọc
Một mái nhà chung
( Định Hải)
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
- rực rỡ
- Cỏc em c?n ng?t hoi dỳng ? cỏc d?u cõu,
Thứ b?y ngày 28 tháng 3 năm 2015
Tập đọc
Một mái nhà chung
( Định Hải)

Ba khổ thơ đầu nói đến những mái nhà riêng của ai?
Tìm hiểu bài
Mái nhà riêng của: chim, cá, dím, ốc và mái nhà của bạn nhỏ.
Thứ 7 ngày 28 tháng 3 năm 2015
Tập đọc
Một mái nhà chung
( Định Hải)
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
- dÝm
Thứ 7 ngày 28 tháng 3 năm 2015
Tập đọc
Một mái nhà chung
( Định Hải)

Tìm hiểu bài
Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu?
Mái nhà của chim là nghìn lá biếc. Mái nhà của cá là sóng xanh rập rình. Mái nhà của dím nằm sâu trong lòng đất. Mái nhà của ốc là vỏ tròn vo trên mình ốc. Mái nhà của bạn nhỏ có giàn gấc đỏ, hoa giấy lợp hồng.
Thứ 7 ngày 28 tháng 3 năm 2015
Tập đọc
Một mái nhà chung
( Định Hải)
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
- nhÝm
- gÊc
Thứ 7 ngày 28 tháng 3 năm 2015
Tập đọc
Một mái nhà chung
( Định Hải)

Tìm hiểu bài
Mái nhà của muôn vật là gì?
Là bầu trời xanh
Thứ 7 ngày 28 tháng 3 năm 2015
Tập đọc
Một mái nhà chung
( Định Hải)

Tìm hiểu bài
Hãy tả lại mái nhà chung của muôn vật bằng hai câu thơ
Rưc rỡ vòm cao
Bảy sắc cầu vồng
Thứ 7 ngày 28 tháng 3 năm 2015
Tập đọc
Một mái nhà chung
( Định Hải)
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
- dÝm
- gÊc
- cÇu vång
Thứ 7 ngày 28 tháng 3 năm 2015
Tập đọc
Một mái nhà chung
( Định Hải)
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
- dÝm
- gÊc
- cÇu vång
Thứ 7 ngày 28 tháng 3 năm 2015
Tập đọc
Một mái nhà chung
( Định Hải)
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
- dÝm
- gÊc
- cÇu vång
Nội dung: Mỗi vật có cuộc sống riêng nhưng đều có mái nhà chung là trái đất. Hãy yêu mái nhà chung, bảo vệ và giữ gìn nó.
Thứ 7 ngày 28 tháng 3 năm 2015
Tập đọc
Một mái nhà chung

Mái nhà
của chim
Lợp nghìn
lá biếc
Mái nhà
của cá
Sóng xanh
rập rình.
Mái nhà
của dím
Sâu trong
lòng đất
Mái nhà
của ốc
Tròn vo
bên mình.
Mái nhà
của em
Nghiêng giàn
gấc đỏ
Mái nhà
của bạn
Hoa giấy
lợp hồng.
Mọi mái
nhà riêng
Có mái
nhà chung
Là bầu
trời xanh
Xanh đến
vô cùng.
Mọi mái
nhà riêng
Có mái
nhà chung
Rực rỡ
vòm cao
Bảy sắc
cầu vồng
Bạn ơi,
ngước mắt
Ngước mắt
lên trông
Bạn ơi,
hãy hát
Hát câu
cuối cùng
Một mái nhà chung
Một mái nhà chung.
( Định Hải)
Thứ 7 ngày 28 tháng 3 năm 2015
Tập đọc
Một mái nhà chung
( Định Hải)
Trò chơi
Ai nhanh nhất
Thi đua xem bạn nào đọc thuộc bài nhanh nhất
Thứ 7 ngày 28 tháng 3 năm 2015
Tập đọc
Một mái nhà chung
( Định Hải)
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
- dÝm
- gÊc
- cÇu vång
Củng cố, dặn dò
- 1 HS ®äc thuéc lßng bµi th¬.
- Nh¾c l¹i néi dung bµi häc
- Tuyªn d­¬ng häc sinh häc tèt
Xin chân thành cảm ơn Ban giám khảo, các thầy cô giáo về tham dự hội thi thiết kế giáo án điện tử năm học 2008 - 2009 . Chúc hội thi thành công tốt đẹp.
Xin chào tạm biệt

hẹn gặp lại
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-03-20 15:36:54 | Thể loại: Tập đọc 3 | Lần tải: 131 | Lần xem: | Page: 18 | FileSize: 8.65 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 30. Một mái nhà chung, Tập đọc 3. TRU?NG TI?U H?C C�T CH�NHKÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 3A3MÔN: TẬP ĐỌCBÀI: MÁI NHÀ CHUNGGIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ BÍCH HIỀNThứ b?y ngày 28 tháng 3 năm 2015 Tập đọcKiểm tra bài cũ §äc ®o¹n 1 bµi

https://tailieuhoctap.com/baigiangtapdoc3/tuan-30-mot-mai-nha-chung.3aj7zq.html