Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua - 1
  • Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua - 2
  • Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua - 3
  • Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua - 4
  • Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua - 5
BÀI GIẢNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Điều bất ngờ là tất cả học sinh đều lần lượt tự giới thiệu bằng tiếng Việt.
Dưới làn tuyết bay mù mịt, các em vẫn đứng vẫy tay chào lưu luyến, cho đến khi xe của chúng tôi khuất hẳn trong dòng người và xe cộ tấp nập của thành phố châu Âu hoa lệ, mến khách.
Luyện đọc:
Lúc-xăm-bua
tấp nập
lưu luyến
Mô-ni-ca
Giét-xi-ca
in-tơ-nét
Lúc-xăm-bua
Đàn Tơ-rưng
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2016-08-09 16:13:45 | Thể loại: Tập đọc 3 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 7 | FileSize: | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua, Tập đọc 3. BÀI GIẢNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3Điều bất ngờ là tất cả học sinh đều lần lượt tự giới thiệu bằng tiếng Việt.Dưới làn tuyết bay mù mịt, các em vẫn đứng vẫy tay chào lưu luyến, cho đến khi xe của chúng tôi

https://tailieuhoctap.com/baigiangtapdoc3/tuan-30-gap-go-o-luc-xam-bua.p6vm0q.html