Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua theo VNEN - 1
  • Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua theo VNEN - 2
  • Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua theo VNEN - 3
  • Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua theo VNEN - 4
  • Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua theo VNEN - 5
Trường TH Liêu Tú C
Môn: Tập đọc
LỚP 3C1
GV: Phạm Hoàng Long
Kiểm tra hoạt động ứng dụng
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018
Tiếng việt
1)Sức khỏe cần thiết như thế nào trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ?

2) Vì sao tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước ?

3) Em sẽ làm gì sau khi đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Bác Hồ?

Bài 30A. Bạn biết gì về bạn bè năm châu
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018
Tiếng việt
Mục tiêu:
- Đọc và hiểu bài: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua.
- Nói về bạn bè năm châu.


Hoạt động cơ bản
1. Xem tranh trả lời câu hỏi:
a. Bức tranh vẽ những gì?
b.Các bạn thiếu nhi đang làm gì?
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018
a. Bức tranh vẽ những gì?
b.Các bạn thiếu nhi đang làm gì?
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018
Tiếng việt
Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Nghe thầy đọc bài
Tiếng việt
Giải nghĩa Từ ngữ
- Lúc-xăm-bua
- Lớp 6
- Sưu tầm
- Đàn tơ-rưng
- In-tơ-nét
Bài 30A. Bạn biết gì về bạn bè năm châu
- Tuyết
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018
- Hoa lệ
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018
Tiếng việt
Lúc-xăm-bua
Tiếng việt
Giải nghĩa Từ ngữ
- Lớp 6: Lớp cuối bậc tiểu học ở Lúc-xăm-bua.
- Sưu tầm: Tìm kiếm, góp nhặt lại.
Bài 30A. Bạn biết gì về bạn bè năm châu
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018
Tiếng việt
Đàn tơ-rưng
Tiếng việt
Giải nghĩa Từ ngữ
- In-tơ-nét: Mạng thông tin máy tính toàn cầu.
Bài 30A. Bạn biết gì về bạn bè năm châu
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018
Tiếng việt
Tuyết
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018
Tiếng việt
Hoa lệ
Tiếng việt
Luyện đọc từ
- Lúc-xăm- bua
- tơ -rưng
- xích lô
- trò chơi
- lưu luyến
- hoa lệ
Bài 30A. Bạn biết gì về bạn bè năm châu
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018
-Mô-ni-ca
-Giét-xi-ca
-In-tơ-nét
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018
Tiếng việt
Luyện đọc câu
Dưới làn tuyết bay mù mịt, các em vẫn đứng vẫy tay
chào lưu luyến, cho đến khi xe của chúng tôi khuất
hẳn trong dòng người và xe cộ tấp nập của thành
phố châu Âu hoa lệ, mến khách .
Bài 30A. Bạn biết gì về bạn bè năm châu
//
/
/
/
/
Tiếng việt
Đọc trong nhóm
Mỗi bạn đọc nối tiếp nhau đến hết bài.
Bài 30A. Bạn biết gì về bạn bè năm châu
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018
Tiếng việt
Thảo luận trong nhóm tả lời câu hỏi:
Câu chuyện trên xảy ra ở đâu?
Bài 30A. Bạn biết gì về bạn bè năm châu
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018
Thi đọc trước lớp
Chọn phần thưởng
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018
Tiếng việt
Bài 30A. Bạn biết gì về bạn bè năm châu


Phần thưởng của bạn là một bông hoa
Phần thưởng
của bạn là
một tràng pháo tay
Phần thưởng
của bạn là
lời tuyên dương
HTT
*Cuộc gặp gỡ thú vị, bất ngờ của đoàn cán bộ
Việt Nam với học sinh một trường Tiểu học ở
Lúc-xăm-bua thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết
giữa các dân tộc trên toàn thế giới.
Ý nghĩa:
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018
Tiếng việt
Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Trường TH Liêu Tú C
Chào tạm biệt
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-04-02 09:29:02 | Thể loại: Tập đọc 3 | Lần tải: 22 | Lần xem: | Page: 22 | FileSize: 3.95 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 30. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua, Tập đọc 3. Trường TH Liêu Tú CMôn: Tập đọcLỚP 3C1GV: Phạm Hoàng LongKiểm tra hoạt động ứng dụngThứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018Tiếng việt1)Sức khỏe cần thiết như thế nào trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ?2) V

https://tailieuhoctap.com/baigiangtapdoc3/tuan-30-gap-go-o-luc-xam-bua.frvz0q.html