Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - 1
  • Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - 2
  • Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - 3
  • Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - 4
  • Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục - 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN CÁT
TẬP ĐỌC
LỚP 3B
LỜI KÊU GỌI
TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC
GIÁO VIÊN: VŨ THỊ THÚY VINH
Thứ tư ngày 29 tháng 3 năm 2017
Tập đọc
KIỂM TRA BÀI CŨ
* Đọc nối tiếp bài: Buổi tập thể dục.
Thứ tư ngày 29 tháng 3 năm 2017
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.
- Mỗi một người dân yếu ớt/ tức là cả nước yếu ớt,/ mỗi một người dân mạnh khỏe / là cả nước mạnh khỏe.//
Giữ gìn ,luyện tập, nước nhà ,sức khoẻ, khí huyết, lưu thông.
Thứ tư ngày 29 tháng 3 năm 2017
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.
Luyện đọc
* Đọc đúng:
* Ngắt câu:
* Giải nghĩa từ:
- Dân chủ:
- Bổn phận :
- Bồi bổ :
- Khí huyết :
- Lưu thông :
Thứ tư ngày 29 tháng 3 năm 2017
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.
ĐỌC NHÓM
THI ĐỌC
Thứ tư ngày 29 tháng 3 năm 2017
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.
Tìm hiểu bài.
1)Sức khỏe cần thiết như thế nào trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ?
- Sức khỏe giúp giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới. Việc gì cũng phải có sức khỏe mới thành công.
2) Vì sao tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước ?
- Vì mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe.
* Ngày nào cũng tập thể thao thì sẽ thấy trong người như thế nào?
- Ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe.
3) Em sẽ làm gì sau khi đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Bác Hồ?
Thứ tư ngày 29 tháng 3 năm 2017
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.
Tìm hiểu bài.
- Em sẽ siêng năng luyện tập thể dục thể thao .
* Sức khỏe cần thiết như thế nào đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
- Vì mỗi người dân yếu ớt là cả nước yếu ớt, mỗi người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe.
- Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước.
Thứ tư ngày 29 tháng 3 năm 2017
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.
LUYỆN ĐỌC LẠI
CHÀO CÁC EM !
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2017-03-28 22:08:09 | Thể loại: Tập đọc 3 | Lần tải: 202 | Lần xem: | Page: 11 | FileSize: 2.58 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, Tập đọc 3. TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN CÁTTẬP ĐỌC LỚP 3BLỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤCGIÁO VIÊN: VŨ THỊ THÚY VINHThứ tư ngày 29 tháng 3 năm 2017Tập đọcKIỂM TRA BÀI CŨ* Đọc nối tiếp bài: Buổi tập thể dục.Thứ tư ngày 2

https://tailieuhoctap.com/baigiangtapdoc3/tuan-29-loi-keu-goi-toan-dan-tap-the-duc.nrys0q.html