Tập đọc:
Tiết 39. Ở LẠI VỚI CHIẾN KHU

1/ Luyện đọc :
* Luyện đọc câu :
- Luyện đọc từ khó:- Luyện đọc câu dài :
Những lời van xin thơ ngây mà thống thiết, van xin được chiến đấu hi sinh vì Tổ quốc của các chiến sĩ nhỏ tuổi làm trung đoàn trưởng rơi nước mắt .

* Luyện đọc đoạn
- Từ ngữ
*Trung đoàn trưởng
*Lán :
*Tây :
*Việt gian :
*Thống thiết :
*Vệ quốc quân :
*Bảo tồn :
*Luyện đọc theo nhóm

(*) Thái độ của các bạn sau đó thế nào ?
- Lượm, Mừng và tất cả các bạn đều tha thiết xin ở lại .
Câu hỏi 3 :
Vì sao Lượm và các bạn không muốn trở về nhà ?
- Vì Lượm và các bạn sẵn sàng chịu đựng gian khổ ,sẵn sàng chịu ăn đói ,thà chết trên chiến khu còn hơn về ở chung, ở lộn với tụi Tây ,bọn Việt gian .
Bài Hát : Đoàn Vệ Quốc Quân
( Phan Huỳnh Điểu)
Nội dung :
Ca ngợi tinh thần yêu nước, không quản ngại khó khăn, gian khổ của các chiến sĩ nhỏ tuổi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trước đây.
Từ ngữ
Luyện đọc

trìu mến
hoàn cảnh
gian khổ
chiến sĩ
rực rỡ
*Trung đoàn trưởng
*Lán
*Tây
*Việt gian
*Thống thiết
*Vệ quốc quân
*Bảo tồn
Nội dung: Ca ngợi tinh thần yêu nước, không quản ngại khó khăn, gian khổ của các chiến sĩ nhỏ tuổi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trước đây.

* Luyện đọc lại : Đọc lại đoạn 2 :

Trước ý kiến đột ngột của chỉ huy,/ bọn trẻ lặng đi.// Tự nhiên,/ ai cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại .//
Lượm bước tới gần đống lửa .// Giọng em rung lên : //
- Em xin được ở lại .// Em thà chết trên chiến khu /còn hơn về ở chung ,/ ở lộn với tụi Tây,/ tụi Việt gian ...//
Cả đội nhao nhao ://
- Chúng em xin ở lại .//
Mừng nói như van lơn ://
- Chúng em con nhỏ ,/ chưa làm được chi nhiều /thì thì trung đoàn cho chúng em ăn ít cũng được. /Đừng bắt chúng em phải về ,/ tội chúng em lắm,/ anh nờ…//