Tập đọc
Tiết 40. Chú ở bên Bác Hồ
Chú ở bên Bác Hồ
Chú Nga đi bộ đội
Sao lâu quá là lâu!
Nhớ chú, Nga thường nhắc:
- Chú bây giờ ở đâu?
Chú ở đâu, ở đâu?
Trường Sơn dài dằng dặc?
Trường Sa đảo nổi, chìm?
Hay Kon Tum, Đắk Lắk?
Mẹ đỏ hoe đôi mắt
Ba ngước lên bàn thờ:
- Đất nước không còn giặc
Chú ở bên Bác Hồ.
Dương Huy
Tập đọc
Chú ở đâu, ở đâu?
Trường Sơn dài dằng dặc?
Trường Sa đảo nổi, chìm?
Hay Kon Tum, Đắk Lắk?

Trường Sơn
Trường Sa
Đảo nổi
Đảo chìm
Kon Tum
Đắk Lắk
Nội dung: Bài thơ nói lên tình cảm thương nhớ và lòng biết ơn của mọi người trong gia đình em bé với liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc.
Chú ở bên Bác Hồ
Chú Nga đi bộ đội
Sao lâu quá là lâu!
Nhớ chú, Nga thường nhắc:
- Chú bây giờ ở đâu?
Chú ở đâu, ở đâu?
Trường Sơn dài dằng dặc?
Trường Sa đảo nổi, chìm?
Hay Kon Tum, Đắk Lắk?
Mẹ đỏ hoe đôi mắt
Ba ngước lên bàn thờ:
- Đất nước không còn giặc
Chú ở bên Bác Hồ.
Dương Huy
Tập đọc
Chú ở bên Bác Hồ
Chú Nga đi bộ đội
Sao lâu quá là lâu!
Nhớ chú, Nga thường nhắc:
- Chú bây giờ ở đâu?
Chú ở đâu, ở đâu?
Trường Sơn dài dằng dặc?
Trường Sa đảo nổi, chìm?
Hay Kon Tum, Đắk Lắk
Mẹ đỏ hoe đôi mắt
Ba ngước lên bàn thờ:
Đất nước không còn giặc
Chú ở bên Bác Hồ
Dương Huy
Chú Nga đi…………………
Sao lâu quá………………..
Nhớ chú, Nga……………..
- Chú bây giờ………………
Mẹ đỏ hoe………………………….
Ba ngước lên ……………………..
Đất nước không…………………..
Chú ở bên………………………….
Chú ở đâu, …………………
Trường Sơn dài …………..
Trường Sa đảo……………..
Hay kon Tum, ………………
Chú……………..
Sao……………..
Nhớ…………….
- Chú……………
Chú…………………
Trường…………….
Trường…………….
Hay…………………
Mẹ…………………
Ba…………………
- Đất……………..
Chú……………….
Chú……………………
…………………………
…………………………
…………………………
Chú…………………
………………………
………………………
……………………..
Mẹ…………………..
………………………
……………………..
……………………...