Tuần 1. Hai bàn tay em

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 1. Hai bàn tay em - 1
  • Tuần 1. Hai bàn tay em - 2
  • Tuần 1. Hai bàn tay em - 3
  • Tuần 1. Hai bàn tay em - 4
  • Tuần 1. Hai bàn tay em - 5
www.themegallery.com
HAI BÀN TAY EM
TẬP ĐỌC - LỚP 3
www.themegallery.com
Tập đọc
Kiểm tra bài cũ
+ Nhà vua đã nghĩ ra kế
gì để tìm người tài ?
+Cậu bé đã làm cách nào để
vua thấy lệnh của ngài là vô lí?
+ Vì sao dân làng lo sợ khi
nghe lệnh của nhà vua ?
+Trong cuộc thử tài lần sau,
cậu bé yêu cầu điều gì?
Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy?
+ Câu chuyện này nói lên điều gì?
Đọc bài: Cậu bé thông minh.
www.themegallery.com
Tập đọc
Hai bàn tay em
www.themegallery.com
* Đọc đúng:
- Siêng năng
Luyện đọc
- Giăng giăng
- Thủ thỉ
Tay em đánh răng/
Răng trắng hoa nhài/
Tay em chải tóc/
Tóc ngời ánh mai//
- đánh răng, siêng năng, giăng giăng, thủ thỉ.
* Ngắt nhịp thơ
* Giải nghĩa từ
Tập đọc
Hai bàn tay em
www.themegallery.com
Tìm hiểu bài:
+Hai bàn tay của bé được so sánh với gì?
Được so sánh với những nụ hoa, những ngón tay xinh
như những cánh hoa.
+ Bàn tay thân thiết với bé như thế nào?
- Ngủ cùng với bé, hoa kề bên má, hoa ấp cạnh lòng.
+ Đêm, bé nằm ngủ, hai hoa làm gì?
+Buổi sáng, tay giúp bé làm gì?
- Giúp bé đánh răng và chải tóc.
+Khi bé học, bàn tay siêng năng làm gì?
- Làm cho những hàng chữ nở trên giấy.
Tập đọc
Hai bàn tay em
www.themegallery.com
+Những khi một mình, bé thủ thỉ, tâm sự với ai?
Tìm hiểu bài:
- Bé thủ thỉ với đôi bàn tay như với bạn.
+Em thích khổ thơ nào, vì sao?
Qua bài thơ, em thấy hai bàn tay như thế nào?
*Hai bàn tay rất đẹp, rất có ích và đáng yêu.
Tập đọc
Hai bàn tay em
www.themegallery.com
Hai
Như
Hoa
Cánh

Đêm
Hai
Hoa
Hoa
Tay
Răng
Tay
Tóc

Giờ
Bàn
Nở
Từng

Nhìn
Em
Hai
bàn tay em
hoa đầu cành
hồng hồng nụ
tròn ngón xinh.
em nằm ngủ
hoa ngủ cùng
thì bên má
ấp cạnh lòng.
hàng giăng giăng.
hoa trên giấy
tay siêng năng
em ngồi học
ngời ánh mai.
em chải tóc
trắng hoa nhài.
em đánh răng
khi một mình
tay thủ thỉ
yêu em quý
bàn tay em.
Tập đọc
Hai bàn tay em
www.themegallery.com
ĐỘI A
ĐỘI B
Thi đọc thuộc lòng
Tập đọc
Hai bàn tay em
www.themegallery.com
Tập đọc
Hai bàn tay em
www.themegallery.com
Chào tạm biệt
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-07-02 09:16:23 | Thể loại: Tập đọc 3 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 10 | FileSize: 2.66 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 1. Hai bàn tay em, Tập đọc 3. www.themegallery.comHAI BÀN TAY EMTẬP ĐỌC - LỚP 3www.themegallery.comTập đọcKiểm tra bài cũ+ Nhà vua đã nghĩ ra kế gì để tìm người tài ?+Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lí?+ Vì

https://tailieuhoctap.com/baigiangtapdoc3/tuan-1-hai-ban-tay-em.7rl60q.html