Tuần 1. Đơn xin vào Đội

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 1. Đơn xin vào Đội - 1
  • Tuần 1. Đơn xin vào Đội - 2
  • Tuần 1. Đơn xin vào Đội - 3
  • Tuần 1. Đơn xin vào Đội - 4
  • Tuần 1. Đơn xin vào Đội - 5
Tập đọc
Bài 3 - Tuần 1
Em nhớ gì ?
Hai bàn tay em
Hãy đọc thuộc lòng khổ thơ đầu của bài thơ : Hai bàn tay em.
Em hãy cho biết : "Hai bàn tay em được so sánh với gì ?"
Hãy đọc thuộc lòng khổ thơ có câu :
Tóc ngời ánh mai
Hãy đọc thuộc lòng khổ thơ em thích nhất và nêu lý do mình thích.

Luyện đọc
Lưu Tường Vân
lịch sử
rèn luyện
tuân theo
giữ gìn
Ñoïc töøng phaàn
Phần đầu : Đội Thiếu niên .. Đơn xin vào Đội.
Phần 2 : Kính gửi .. Học sinh lớp 3C Trường Tiểu học Kim Đồng.
Phần 3 : Sau khi được học .. trở thành những người có ích cho đất nước.
Phần 4 : Phần còn lại của bài.
Tập ngắt giọng đúng
Kính gửi : // - Ban phụ trách Đội / Trường Tiểu học Kim Đồng. //
- Ban chỉ huy Liên đội. //
Em tên là // Lưu Tường Vân //
Sinh ngày 22 / tháng 6 / năm 1995 //
Học sinh lớp 3C / Trường Tiểu học Kim Đồng. //
Sau khi được học điều lệ / và lịch sử Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, / em thấy Đội là tổ chức tốt nhất / để rèn luyện thiếu niên trở thành những người có ích cho đất nước. / /
Tìm hiểu bài
Điều lệ
danh dự
Điều lệ : là những quy định về hoạt động của một tổ chức.
Điều lệ Đội
( trích )
QUYỀN CỦA ĐỘI VIÊN
( Điều 3 - chương I Điều lệ Đội)
4. Yêu cầu Đội và Đoàn giúp đỡ để phát huy năng lực trong học tập, vui chơi, công tác xã hội.
5. Yêu cầu Đội và Đoàn bảo vệ quyền lợi của mình theo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
6. Được sinh hoạt và bàn bạc, quyết định mọi công việc của Đội. Được ứng cử, bầu cử vào Ban chấp hành Đội.
NHIỆM VỤ CỦA ĐỘI VIÊN
( Điều 4 - chương I Điều lệ Đội )
Thưc hiện Điều lệ, Nghi thức Đội và chương trình Rèn luyện Đội viên.
Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan - trò giỏi - bạn tốt - công dân tốt - Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Làm gương tốt cho Nhi Đồng noi theo, giúp đỡ nhi đồng và thiếu nhi trở thành Đội viên Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Danh dự : giá trị tốt đẹp của một người hay một tập thể.
Trả lời các câu hỏi về nội dung bài
Câu
Câu
Câu
Câu
Câu 1 : Lá đơn này của ai viết ?
Vì sao em biết điều đó ?

- Lá đơn này của bạn Lưu Tường Vân viết, em biết điều đó vì trong đơn bạn đã tự giới thiệu về mình.
Câu 2 :Đơn này là của ai gửi cho ai?
Nhờ đâu em biết điều đó ?
- Đơn này của bạn Lưu Tường Vân gửi cho Ban phụ trách Đội Trường Tiểu học Kim Đồng và Ban chỉ huy Liên đội.
- Bạn đã ghi rõ địa chỉ nơi nhận trong lá đơn của mình.
Câu 3 : Bạn học sinh viết đơn để làm gì ?
Những câu nào trong bài nói lên điều đó ?
- Bạn Tường Vân viết đơn để xin vào Đội.
- Tên của Đơn là: Đơn xin vào Đội ; Câu : Em làm đơn này xin được vào Đội và xin hứa :
Câu 4 : Nhận xét về cách trình bày đơn :
a) Phần đầu đơn ( từ đầu đến Ban chỉ huy Liên đội )viết những gì ?
b) Ba dòng cuối đơn viết những gì ?
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
Yên Bái, ngày 20 tháng 1 năm 2004
ĐƠN XIN VÀO ĐỘI
Kính gửi : -Ban phụ trách Đội Trường Tiểu học Kim Đồng.
-Ban chỉ huy Liên đội.
Tên Đội
Địa điểm, ngày tháng năm viết đơn
Tên đơn
Địa chỉ nơi nhận đơn
a. Phần đầu đơn :


Người viết đơn
Vân
Lưu Tường Vân
Tên, chữ kí của
người viết đơn
b. Phần cuối đơn :
Troø chôi
Ai ñoaùn ñuùng ?
Tên Đội
Địa điểm, ngày tháng năm viết đơn
Tên đơn
Địa chỉ nơi nhận đơn
a. Phần đầu đơn :Tên, chữ kí của
người viết đơn
b. Phần cuối đơn :
1
2
3
4
5
Dặn dò
Xem lại bài để biết cách viết đơn.
Chuẩn bị bài tập đọc : Ai có lỗi.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-07-02 09:18:01 | Thể loại: Tập đọc 3 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 21 | FileSize: 1.34 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 1. Đơn xin vào Đội, Tập đọc 3. Tập đọcBài 3 - Tuần 1Em nhớ gì ?Hai bàn tay em Hãy đọc thuộc lòng khổ thơ đầu của bài thơ : Hai bàn tay em. Em hãy cho biết : Hai bàn tay em được so sánh với gì ? Hãy đọc thuộc lòng khổ thơ có câu : Tóc ngời ánh mai Hãy đọc thuộc lòng khổ thơ em thích nhất và nêu lý do mình thích. Luyện đọcLưu Tường Vânlịch sử rèn luyện tuân theo giữ gìnÑoïc töøng phaàn Phần đầu : Đội Thiếu niên .. Đơn xin vào Đội. Phần 2 : Kính gửi .. Học sinh lớp 3C Trường Tiểu học Kim Đồng. Phần 3 : Sau khi được học .. trở th

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/tuan-1-don-xin-vao-doi.9rl60q.html