CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
ĐÃ ĐẾN VỚI TIẾT ÂM NHẠC 6
THỬ TÀI THÍNH GIÁC
Tuần 5
Tiết 4
G NHẠC LÍ: CÁC KÍ HIỆU GHI TRƯỜNG ĐỘ CỦA ÂM THANH
GTẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1

Nhạc lí:
Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh
1. Hình nốt
là kí hiệu ghi độ dài ngắn của âm thanh
w
h
q
e
s
NỐT
TRÒN
NỐT
TRẮNG
NỐT
ĐEN
NỐT
MÓC
ĐƠN
NỐT
MÓC
KÉP
1. Hình nốt
w
h
q
e
s
Áp dụng vào nhịp $
w
h
q
e
s
4 phách
2 phách
1 phách
0,5 phách
0,25 phách
* Mối quan hệ về trường độ
Mời bạn cùng chơi
Trò chơi nốt nhạc
Một tròn = hai trắng
Một trắng = hai đen
Một đen = hai đơn
Một đơn = hai kép
Nào ta cùng ghép
Nốt nhạc trò chơi
TRƯỜNG ĐỘ
2. Cách viết các nốt nhac trên khuông nhạc
- Nốt nhạc có hình bầu dục nghiêng về phía bên phải
- Các nốt từ khe thứ 3 trở lên đuôi quay xuống
- Các nốt nằm ở khe thứ 2 trở xuống đuôi quay lên
Các nốt móc đứng cạnh nhau có thể nối với nhau bằng một vạch
ngang hoặc hai vạch ngang
- Các nốt nằm ở dòng thứ 3 đuôi nốt có thể quay lên hoặc quay xuống
 Nốt Si
 Nốt Đố
 Nốt La
3. Dấu lặng
- Là kí hiệu chỉ thời gian ngừng nghỉ của âm thanh
- Mỗi hình nốt có một dấu lặng tương ứng
DẤU LẶNG ĐEN
DẤU LẶNG ĐƠN
Tích tắc tích tắc
Kí hiệu thời gian
Tạm dừng giây lát
Xin bạn đừng hát
Dấu lặng là tôi
Hình nốt xứng đôi
Lặng đơn, đen, trắng
Tích tắc tích tắc
DẤU LẶNG
II. TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 1:
CÙNG ÔN TÊN NỐT NHẠC
Đồ Rê Mi Pha Son La Si Đố
CÙNG ĐỌC TÊN NỐT NHẠC
II. TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 1:
Về cao độ, có những nốt nào?
II. TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 1:
Về trường độ, có những hình nốt nào?
Nghe mẫu
TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 1
Chia câu bài TĐN SỐ 1
KHỞI ĐỘNG GIỌNG
II. TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 1:
II. TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 1:
Cùng đùa vui ca hát dưới trăng. Tiếng sáo vi vu trong đêm hè.
Mời bạn cùng chơi
Trò chơi nốt nhạc
Một tròn = hai trắng
Một trắng = hai đen
Một đen = hai đơn
Một đơn = hai kép
Nào ta cùng ghép
Nốt nhạc trò chơi
TRƯỜNG ĐỘ
Tích tắc tích tắc
Kí hiệu thời gian
Tạm dừng giây lát
Xin bạn đừng hát
Dấu lặng là tôi
Hình nốt xứng đôi
Lặng đơn, đen, trắng
Tích tắc tích tắc
DẤU LẶNG
* Hướng dẫn về nhà:
Ghi nhớ những kí hiệu ghi trường độ của âm thanh
Ghi nhớ cách viết hình nốt trên khuông nhạc, các dấu lặng.
Xem trước:
+ Bài hát “Vui bước trên đường xa”
+ Sưu tầm một số bài hát dân ca Nam Bộ.

CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
ĐÃ THEO DÕI!
Giáo viên: Phạm Hồng Thái