Tập đọc lớp 3 (Tuần 16)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tập đọc lớp 3 (Tuần 16) - 1
  • Tập đọc lớp 3 (Tuần 16) - 2
  • Tập đọc lớp 3 (Tuần 16) - 3
  • Tập đọc lớp 3 (Tuần 16) - 4
  • Tập đọc lớp 3 (Tuần 16) - 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC BA NGÒI

Tập đọc lớp 3 : VỀ QUÊ NGOẠI
GV : Nguyễn Thị Lan
Kiểm tra bài cũ:
Dựa vào gợi ý sau , kể lại toàn bộ câu chuyện Đôi bạn.
Đoạn 1 : Trên đường phố
- Bạn ngày nhỏ
- Đón bạn ra chơi
Đoạn 2 : Trong công viên
- Công viên
- Ven hồ
- Cứu em nhỏ
Đoạn 3 :
- Lời của bố
- Bố biết chuyện
- Bố hỏi gì?
Thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2010
Tập đọc
Về quê ngoại
Hà Sơn
Luyện đọc
- sen n?, r?c m�u
Tìm hiểu bài
-Em v? quờ ngo?i ngh? hố
Gặp đầm sen nở mà mê hương trời.
G?p b� tu?i dó tỏm muoi,
Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa.
hương trời
chân đất
/
/
/
//
/
/
/
//
Thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2010
Tập đọc
Về quê ngoại
Hà sơn
, ríu rít
, thuyền trôi
s
ưc
it
uyên
tr
mát rợp
at
bất ngờ
Tìm hiểu bài:
1. Bạn nhỏ ở đâu về thăm quê ?
Bạn nhỏ ở thành phố về thăm quê ngoại .
Quê ngoại bạn ở nông thôn.
3. Bạn thấy ở quê có những gì lạ?
Đầm sen nở ngát hương / gặp trăng gặp gió bất ngờ / con đường đất rợp màu rơm phơi / bóng tre mát rợp vai người / vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm.
Thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2010
Tập đọc
Về quê ngoại
Hà sơn
2.Quê ngoại bạn ở đâu?
4. Bạn nhỏ nghĩ gì về những người làm ra hạt gạo?
Họ rất thật thà . Bạn thương họ như thương người ruột thịt , thương bà ngoại mình .
Chuyến về thăm quê ngoại đã làm bạn nhỏ có gì thay đổi?
Sau chuyến về thăm quê bạn yêu thêm cuộc sống, yêu thêm con người.
Thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2010
Tập đọc
Về quê ngoại
Hà sơn
Nội dung: Bạn nhỏ về thăm quê ngoại, thấy yêu thêm cảnh đẹp ở quê, yêu những người nông dân làm ra lúa gạo.

Thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2010.
Tập đọc :
Về quê ngoại
Hà Sơn
Em về quê ngoại
nghỉ hè,
Gặp đầm sen nở
mà mê hương trời.
Gặp bà
tuổi đã tám mươi,
Quên quên
nhớ nhớ
những lời ngày xưa.
Gặp trăng
gặp gió
bất ngờ,
ở trong phố
chẳng bao giờ có đâu.
Bạn bè
ríu rít
tìm nhau
Qua con đường đất
rực màu rơm phơi.
Bóng tre
mát rợp vai người
Vầng trăng
như lá thuyền trôi
êm đềm.
Về thăm quê ngoại,
lòng em
Yêu thêm
cuộc sống,
yêu thêm
con người:
Em ăn
hạt gạo lâu rồi
Hôm nay mới gặp
những người làm ra.
Những người chân đất
thật thà
Em thương như thể
thương bà ngoại em.

Em
về quê ngoại nghỉ hè,
Gặp
đầm sen nở mà mê hương trời.
Gặp
bà tuổi đã tám mươi,
Quên quên
nhớ nhớ những lời ngày xưa.
Gặp
trăng gặp gió bất ngờ,

trong phố chẳng bao giờ có đâu.
Bạn bè
ríu rít tìm nhau
Qua
con đường đất rực màu rơm phơi.
Bóng tre
mát rợp vai người
Vầng trăng
như lá thuyền trôi êm đềm.
thăm quê ngoại, lòng em
thêm cuộc sống, yêu thêm con người:
ăn hạt gạo lâu rồi
mới gặp những người làm ra.
người chân đất thật thà
Về
Yêu
Hôm nay
Những
Em
Thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2010
Tập đọc :
Về quê ngoại
Em th­¬ng nh­ thÓ
thương bà ngoại em.
Thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2010
Tập đọc
Về quê ngoại
Hà sơn
Trò chơi:
Xem tranh – đọc thơ
Em về …..
Gặp đầm……
Gặp bà……..
Quên quên nhớ nhớ…
Gặp trăng……..
Ở trong phố………
Bóng tre……
Vầng trăng……
Bạn bè…..
Qua con đường đất….

Chào tạm biệt.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-12-15 06:13:22 | Thể loại: Tập đọc 3 | Lần tải: 108 | Lần xem: | Page: 11 | FileSize: 0.66 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tập đọc lớp 3 (Tuần 16), Tập đọc 3. TRƯỜNG TIỂU HỌC BA NGÒI Tập đọc lớp 3 : VỀ QUÊ NGOẠIGV : Nguyễn Thị LanKiểm tra bài cũ:Dựa vào gợi ý sau , kể lại toàn bộ câu chuyện Đôi bạn. Đoạn 1 : Trên đường phố- Bạn ngày nhỏ- Đón bạn ra chơi Đoạ

https://tailieuhoctap.com/baigiangtapdoc3/tap-doc-lop-3-tuan-16.zvbewq.html