LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3.TUẦN 13

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3.TUẦN 13 - 1
  • LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3.TUẦN 13 - 2
  • LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3.TUẦN 13 - 3
  • LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3.TUẦN 13 - 4
  • LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3.TUẦN 13 - 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH THẮNG B
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LỚP 3B
TỪ ĐỊA PHƯƠNG
DẤU CHẤM HỎI, CHẤM THAN.
GIÁO VIÊN: HOÀNG KIM QUÝ
Luyện từ và câu
KIỂM TRA BÀI CŨ
* Hãy nói câu chỉ hoạt động có từ so sánh.
- Em bé giận dữ hai giậm bình bịnh như đầm lún đất.
Bài 1: Chọn và xếp các từ ngữ sau vào bảng phân loại:
bố/ba, mẹ/má, anh cả/ anh hai, quả / trái, hoa / bông,
dứa /thơm /khóm, sắn / mì, ngan / vịt xiêm.
Luyện từ và câu
Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Luyện từ và câu
Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than
bố
ba
mẹ

anh cả
anh hai
quả
trái
hoa
bông
dứa
thơm, khóm
sắn

ngan
vịt xiêm
bố/ba, mẹ/má, anh cả/ anh hai, quả / trái, hoa / bông, dứa /thơm /khóm, sắn / mì, ngan / vịt xiêm.
mãng cầu
na
MỘT SỐ TỪ ĐỊA PHƯƠNG KHÁC
mận
roi
quả trứng gà
quả lê-ki-ma
con lợn
con heo
Bài 2: Các từ in đậm trong đoạn thơ sau thường được dùng ở một số tỉnh miền Trung. Em hãy tìm những từ trong ngoặc đơn cùng nghĩa với các từ ấy.
Gan chi gan rứa, mẹ nờ ?
Mẹ rằng:Cứu nước, mình chờ chi ai ?
Chẳng bằng con gái, con trai
Sáu mươi còn một chút tài đò đưa
Tàu bay hắn bắn sớm trưa
Thì tui cứ việc nắng mưa đưa đò...
Tố Hữu
( thế, nó, gì, tôi, à)
Luyện từ và câu
Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than
Mẹ Suốt, tên thật là Nguyễn Thị Suốt - một phụ nữ Quảng Bình đã vượt qua bom đạn địch, chở hàng nghìn chuyến đò đưa bộ đội qua sông Nhật Lệ trong thời kì kháng chiến chống Mỹ.
Bài 2: Các từ in đậm trong đoạn thơ sau thường được dùng ở một số tỉnh miền Trung. Em hãy tìm những từ trong ngoặc đơn cùng nghĩa với các từ ấy.
Gan chi gan rứa, mẹ nờ ?
Mẹ rằng: Cứu nước, mình chờ chi ai ?
Chẳng bằng con gái, con trai
Sáu mươi còn một chút tài đò đưa
Tàu bay hắn bắn sớm trưa
Thì tui cứ việc nắng mưa đưa đò.
TỐ HỮU
(thế, nó, gì, tôi, à)
chi cùng nghĩa với ….
rứa cùng nghĩa với …
hắn cùng nghĩa với ….
tui cùng nghĩa với ….
thế
à
tôi


nờ cùng nghĩa với …
chi cùng nghĩa với ….

Luyện từ và câu
Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than
Gan gì gan thế, mẹ à?
Mẹ rằng: Cứu nước, mình chờ gì ai?
Chẳng bằng con gái, con trai
Sáu mươi còn một chút tài đò đưa
Tàu bay nó bắn sớm trưa
Thì tôi cứ việc nắng mưa đưa đò...

Gan chi gan rứa, mẹ nờ?
Mẹ rằng: Cứu nước, mình chờ chi ai?
Chẳng bằng con gái, con trai
Sáu mươi còn một chút tài đò đưa
Tàu bay hắn bắn sớm trưa
Thì tui cứ việc nắng mưa đưa đò...
Tố Hữu
chi cùng nghĩa với …gì
.
rứa cùng nghĩa với …thế

hắn cùng nghĩa với nó
tui cùng nghĩa với …. tôi
nờ cùng nghĩa với …à
Chi cùng nghĩa với …gì.

không

kia
đâu
nỏ
sao
răng
Từ dùng ở miền Trung
Từ dùng ở miền Bắc
Một người kêu lên: “ Cá heo!”

Anh em ùa ra vỗ tay hoan hô: “ A! Cá heo nhảy múa đẹp quá!”

- Có đau không, chú mình? Lần sau, khi nhảy múa phải chú ý nhé!
cá tràu: từ miền Trung
1. Tìm từ dùng ở miền Bắc- Trung- Nam
cá chuối: từ miền Bắc


cá lóc: từ miền Nam
đọi: từ miền Trung
bát : từ miền Bắc
chén: từ miền Nam
2. Tìm từ dùng ở miền Bắc- Trung- Nam
3. Em sẽ điền dấu câu nào vào các câu sau đây:
- Em học bài xong chưa
- Tiếng Việt của chúng ta phong phú quá
- Theo em, từ địa phương có dễ nhớ không
?
?
!
4. Trong các câu sau, câu nào là câu đã sử dụng từ địa phương (miền Trung)?

A. Bạn đi đâu thế ?
B. Bạn đi mô rứa ?
CH�O C�C EM !
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-07-16 16:13:35 | Thể loại: Tập đọc 3 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 19 | FileSize: 3.46 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3.TUẦN 13, Tập đọc 3. TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH THẮNG BLUYỆN TỪ VÀ CÂULỚP 3BTỪ ĐỊA PHƯƠNGDẤU CHẤM HỎI, CHẤM THAN.GIÁO VIÊN: HOÀNG KIM QUÝLuyện từ và câuKIỂM TRA BÀI CŨ* Hãy nói câu chỉ hoạt động có từ so sánh.- Em bé giận dữ h

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/luyen-tu-cau-lop-3-tuan-13.e0b10q.html