LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3.TUẦN 12

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3.TUẦN 12 - 1
  • LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3.TUẦN 12 - 2
  • LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3.TUẦN 12 - 3
  • LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3.TUẦN 12 - 4
  • LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3.TUẦN 12 - 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH THẮNG B
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LỚP 3E
ÔN VỀ TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TRẠNG THÁI.
SO SÁNH
GIÁO VIÊN:
Luyện từ và câu
KIỂM TRA BÀI CŨ
* Hãy nói một câu về cảnh đẹp quê hương em có sử dụng từ so sánh.
- Con sông Lô chảy qua thành phố em nước lúc nào cũng trong xanh như dải lụa mềm mại trôi xuôi về biển xa.
Luyện từ và câu
Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
Bài 1. Đọc khổ thơ dưới đây và trả lời câu hỏi:
Con mẹ đẹp sao Những hòn tơ nhỏ Chạy như lăn tròn Trên sân, trên cỏ.
Phạm Hổ
a. Tìm các từ chỉ hoạt động trong khổ thơ trên.
b. Hoạt động chạy của những chú gà con được miêu tả bằng cách nào?
- Chạy, lăn
- Hoạt động chạy của những chú gà con được so sánh với hoạt động lăn tròn của những hòn tơ nhỏ.
** So sánh hoạt động với hoạt động.
Luyện từ và câu
Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
Bài 2: Trong các đoạn trích sau, những hoạt động nào được so sánh với nhau?
a. Con trâu đen lông mượt Cái sừng nó vênh vênh Nó cao lớn lênh khênh Chân đi như đập đất.
b. Cau cao, cao mãi Tàu vươn giữa trời Như tay ai vẫy Hứng làn mưa rơi.
Trần Đăng Khoa
Ngô Viết Dinh
c.Xuồng con đậu quanh thuyền lớn giống như đàn con nằm quanh bụng mẹ. Khi có gió, thuyền mẹ cót két rên rỉ, đám xuồng con lại húc húc vào mạn thuyền mẹ như đòi bú tí.
Võ Quảng
Luyện từ và câu
Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
Bài 2: Trong các đoạn trích sau, những hoạt động nào được so sánh với nhau?
a. Con trâu đen lông mượt Cái sừng nó vênh vênh Nó cao lớn lênh khênh Chân đi như đập đất.
b. Cau cao, cao mãi Tàu vươn giữa trời Như tay ai vẫy Hứng làn mưa rơi.
Trần Đăng Khoa
Ngô Viết Dinh
c.Xuồng con đậu quanh thuyền lớn giống như đàn con nằm quanh bụng mẹ. Khi có gió, thuyền mẹ cót két rên rỉ, đám xuồng con lại húc húc vào mạn thuyền mẹ như đòi bú tí.
Võ Quảng
Bài 2: Trong các đoạn trích sau, những hoạt động nào được so sánh với nhau?
Con trâu đen
(chân) đi
như
đập đất
Luyện từ và câu
Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
Con trâu đen
Tàu cau
(chân) đi
vươn
như
(tay) vẫy
đập đất
như
Bài 2: Trong các đoạn trích sau, những hoạt động nào được so sánh với nhau?
Luyện từ và câu
Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
Con trâu đen
Tàu cau
Xuồng con
(chân) đi
vươn
- đậu (quanh thuyền lớn)
như
nằm(quanh bụng mẹ)
(tay) vẫy
đập đất
như
như
như
- húc húc(vào mạn thuyền mẹ)
đòi (bú tí)
Bài 2: Trong các đoạn trích sau, những hoạt động nào được so sánh với nhau?
Luyện từ và câu
Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
Con trâu đen
Tàu cau
Xuồng con
(chân) đi
vươn
- đậu (quanh thuyền lớn)
như
nằm(quanh bụng mẹ)
(tay) vẫy
đập đất
như
như
như
- húc húc(vào mạn thuyền mẹ)
đòi (bú tí)
* So sánh hoạt động với hoạt động.
Bài 2: Trong các đoạn trích sau, những hoạt động nào được so sánh với nhau?
Luyện từ và câu
Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
Bài 3: Chọn từ ngữ thích hợp ở hai cột Avà B để ghép thành câu:
A
B
Luyện từ và câu
Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
Những ruộng lúa cấy sớm đã trổ bông.
trổ
Những chú voi thắng cuộc huơ vòi chào khán giả.
huơ
Con thuyền cắm cờ đỏ lao băng băng trên sông.
lao
Cây cầu làm bằng thân dừa bắc ngang dòng kênh.
bắc
Ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh.
Bài 3: Chọn từ ngữ thích hợp ở hai cột A và B để ghép thành câu:
Cây cầu làm bằng thân dừa bắc ngang dòng kênh.
Luyện từ và câu:
Con thuyền cắm cờ đỏ lao băng băng trên sông.
Những chú voi thắng cuộc huơ vòi chào khán giả.
Những ruộng lúa cấy sớm đã trổ bông.
Nhóm từ nào sau đây thuộc nhóm từ chỉ hoạt động?
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh.
Luyện từ và câu:
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh.
Câu nào sau đây có hình ảnh so sánh hoạt động với hoạt động?
A
C
B
Cánh đồng đẹp như một tấm thảm.
Chú ngựa phi nhanh như bay.
Bé xinh như hoa.
Chú ngựa phi nhanh như bay.
B
Ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh.
Luyện từ và câu:
Nhóm từ nào sau đây không thuộc nhóm từ chỉ hoạt động?
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh.
Luyện từ và câu:
CHÀO CÁC EM !
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-07-16 16:10:50 | Thể loại: Tập đọc 3 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 21 | FileSize: 2.15 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng LUYỆN TỪ &CÂU LỚP 3.TUẦN 12, Tập đọc 3. TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH THẮNG BLUYỆN TỪ VÀ CÂULỚP 3EÔN VỀ TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TRẠNG THÁI.SO SÁNHGIÁO VIÊN:Luyện từ và câuKIỂM TRA BÀI CŨ* Hãy nói một câu về cảnh đẹp quê hương em có sử dụng từ so sánh.- C

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/luyen-tu-cau-lop-3-tuan-12.d0b10q.html