tap đọc lớp 2 tuàn 12

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • tap đọc lớp 2 tuàn 12 - 1
  • tap đọc lớp 2 tuàn 12 - 2
  • tap đọc lớp 2 tuàn 12 - 3
  • tap đọc lớp 2 tuàn 12 - 4
  • tap đọc lớp 2 tuàn 12 - 5
Giáo viên : Vi thị ngân
Trường tiểu học thị trấn .
Tập đọc lớp 2
Chúc mừng các thầy cô về dự giờ lớp 2A1
Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010
Tập đọc
Kiểm tra bài cũ
1, Vì sao cậu bé bỏ nhà ra đi ?
2.Trở về nhà không thấy mẹ cậu bé đã làm gì ?
Luyện đọc:
* Từ khó :
* Ngắt giọng
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
lặng rồi,
nắng oi ,
giấc tròn,
suốt đời,
Kẽo cà
Chẳng bằng
Tìm hiểu bài:
* Từ ngữ :
- nắng oi
- Giấc tròn
-Con ve
-Võng
Luyện đọc:
* Từ khó :
* Ngắt giọng
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
lặng rồi,
nắng oi ,
giấc tròn,
suốt đời,
Kẽo cà
Chẳng bằng
Tìm hiểu bài:
* Từ ngữ :
- nắng oi
-Gớõc trũn
-Con ve
-Võng
Nội dung: Mẹ làm lụng vất vả để nuôi con và dành cho con tình yêu thương bao la.
con ve
…….…
nắng oi.
…….…
ạ ời
……
mẹ ngồi
.…….…
mùa thu
.…….…
mẹ quạt
.…….…
ngoài kia
……….…
Chúng con.
……….…
con ngủ
……….…
suốt đời.
……….…
cả tiếng
……….…
cũng mệt vì hè
vẫn tiếng
…………
tiếng võng
…………
có gió
…………
mẹ đưa
…………
ngôi sao
…………
đã thức vì
……..……
giấc tròn
……..……
ngọn gió
……..……
Lặng rồi
……..……
Con ve
……..…
Nhà em
……..……
Kẽo cà
mẹ ru.
…..……
..……
Lời ru
..……
Bàn tay
gió về.
..…..…
.……
Những
thức
..…..…
..…..…
Chẳng bằng mẹ
..……………..…
Đêm nay
..…..…
Mẹ là
của con
..…..…
..…..…
Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010
Mẹ
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-11-08 21:03:27 | Thể loại: Tập đọc 2 | Lần tải: 8 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: 2.97 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng tap đọc lớp 2 tuàn 12, Tập đọc 2. Giáo viên : Vi thị ngân Trường tiểu học thị trấn .Tập đọc lớp 2Chúc mừng các thầy cô về dự giờ lớp 2A1Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010Tập đọcKiểm tra bài cũ 1, Vì sao cậu bé bỏ nhà ra đi ?2.Trở về nhà

https://tailieuhoctap.com/baigiangtapdoc2/tap-doc-lop-2-tuan-12.6y27vq.html


bài giảng liên quan