tap doc lop 2 tuan 11 2 tiet

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • tap doc lop 2 tuan 11 2 tiet - 1
  • tap doc lop 2 tuan 11 2 tiet - 2
  • tap doc lop 2 tuan 11 2 tiet - 3
  • tap doc lop 2 tuan 11 2 tiet - 4
  • tap doc lop 2 tuan 11 2 tiet - 5
nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo
Môn: Tập đọc - Lớp 2
Bài: BÀ CHÁU
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TIÊN LỮ
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC THẮNG
Thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
:s
Kiểm tra bài cũ
Em hãy đọc nội dung một bưu thiếp chúc thọ hoặc mừng sinh nhật ông (hoặc bà)?
Thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
Thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
Bà cháu ( Trang 86 )
1.Luyện đọc
* Từ :
* Câu :
- Ba bà cháu rau cháo nuôi nhau, tuy vất vả nhưng cảnh nhà lúc nào cũng đầm ấm.
đầm ấm
Bà cháu ( Trang 86 )
Thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
Đầm ấm
Thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
1.Luyện đọc
* Từ :
* Câu :
- Ba bà cháu rau cháo nuôi nhau, tuy vất vả nhưng cảnh nhà lúc nào cũng đầm ấm.
đầm ấm
Bà cháu ( Trang 86 )
- Hạt đào vừa gieo xuống đã nảy mầm, ra lá, đơm hoa, kết bao nhiêu là trái vàng, trái bạc.
Thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
1.Luyện đọc
* Từ :
* Câu :
đầm ấm,
Bà cháu ( Trang 86 )
màu nhiệm
- Bà hiện ra, móm mém, hiền từ, dang tay ôm hai đứa cháu hiếu thảo vào lòng.
Thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
1.Luyện đọc
* Từ :
* Câu :
đầm ấm,
Bà cháu ( Trang 86 )
màu nhiệm
2. Tìm hiểu bài
Thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
Trước khi gặp cô tiên, ba bà cháu sống như thế nào ?
Thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
II.Tìm hiểu bài:

+ sống khổ cực, rau cháu nuôi nhau.
Bà cháu
Thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2013
TẬP ĐỌC:
* Luyện đọc từng câu
+Từ khó:
* Luyện đọc từng đoạn
I.Luyện đọc:
+Rất đầm ấm và hạnh phúc
Cô Tiên cho hạt đào và nói gì?
Thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
II.Tìm hiểu bài:

+ sống khổ cực, rau cháu nuôi nhau.
+ Khi bà mất, gieo hạt đào lên mộ bà,
các cháu sẽ được giàu sang, sung sướng.
Bà cháu
Thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2013
TẬP ĐỌC:
* Luyện đọc từng câu
+Từ khó:
* Luyện đọc từng đoạn
I.Luyện đọc:
+Rất đầm ấm và hạnh phúc
Sau khi bà mất hai anh em sống ra sao?
Thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
Vì sao hai anh em đã trở nên giàu có mà không thấy vui sướng?
Thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
II.Tìm hiểu bài:

+ sống khổ cực, rau cháu nuôi nhau.
+ Khi bà mất, gieo hạt đào lên mộ bà,
các cháu sẽ được giàu sang, sung sướng.
Bà cháu
Thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2013
TẬP ĐỌC:
* Luyện đọc từng câu
+Từ khó:
* Luyện đọc từng đoạn
I.Luyện đọc:
+Rất đầm ấm và hạnh phúc
+Hai anh em trở nên giàu có nhưng buồn bã vì thiếu bà.
Câu chuyện kết thúc như thế nào?
Thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
II.Tìm hiểu bài:

+ sống khổ cực, rau cháu nuôi nhau.
+ Khi bà mất, gieo hạt đào lên mộ bà,
các cháu sẽ được giàu sang, sung sướng.
Bà cháu
Thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2013
TẬP ĐỌC:
* Luyện đọc từng câu
+Từ khó:
* Luyện đọc từng đoạn
I.Luyện đọc:
+Rất đầm ấm và hạnh phúc
+Hai anh em trở nên giàu có nhưng buồn bã vì thiếu bà.
+Bà sống lại, cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc
*Ý nghĩa: Câu chuyện ca ngợi tình cảm bà cháu quý giá hơn vàng bạc, châu báu.
*Luyện đọc diễn cảm
- Giọng kể: chậm rãi, tình cảm
-Giọng cô tiên :dịu dàng
-Giọng các cháu: kiên quyết
Thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
Cô tiên lại hiện lên. Hai anh em òa khóc xin cô hóa phép cho bà sống lại. Cô tiên nói : “Nếu bà sống lại thì ba bà cháu sẽ cực khổ như xưa, các cháu có chịu không ?” Hai anh em cùng nói : “Chúng cháu chỉ cần bà sống lại.”
Cô tiên phất chiếc quạt màu nhiệm.Lâu đài, ruộng vườn phút chốc biến mất. Bà hiện ra, móm mém, hiền từ, dang tay ôm hai đứa cháu hiếu thảo vào lòng.
Thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
Bà cháu ( Trang 86 )
Cô tiên lại hiện lên. Hai anh em òa khóc xin cô hóa phép cho bà sống lại. Cô tiên nói : “Nếu bà sống lại thì ba bà cháu sẽ cực khổ như xưa, các cháu có chịu không ?” Hai anh em cùng nói : “Chúng cháu chỉ cần bà sống lại.”
Cô tiên phất chiếc quạt màu nhiệm.Lâu đài, ruộng vườn phút chốc biến mất. Bà hiện ra,/móm mém,/hiền từ,/dang tay ôm hai đứa cháu hiếu thảo vào lòng.//
Thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2013
Tập đọc
Bà cháu ( Trang 86 )
1.Luyện đọc
* Từ :
* Câu :
đầm ấm,
Bà cháu ( Trang 86 )
Thứ hai, ngày 5 tháng 11 năm 2012
Tập đọc
màu nhiệm
2. Tìm hiểu bài
rau cháo nuôi nhau
hiếu thảo
Nội dung, ý nghĩa :
Ca ngợi tình cảm bà cháu quý giá hơn vàng bạc châu báu.
* Luyện đọc lại:
- Lời người dẫn truyện :
Giọng thong thả chậm rãi.
Lời cô tiên : Giọng trầm
ấm, hiền từ.
Lời hai người cháu : Cảm
động,thiết tha.
*Giọng toàn bài : Thong thả,
chậm rãi.
Xin chào và hẹn gặp lại!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2013-11-07 08:14:40 | Thể loại: Tập đọc 2 | Lần tải: 62 | Lần xem: | Page: 23 | FileSize: 1.36 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng tap doc lop 2 tuan 11 2 tiet, Tập đọc 2. nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáoMôn: Tập đọc - Lớp 2Bài: BÀ CHÁUPHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TIÊN LỮTRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC THẮNGThứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2013Tập đọc :sKiểm tra bài cũEm hãy đọc nội dung

https://tailieuhoctap.com/baigiangtapdoc2/tap-doc-lop-2-tuan-11-2-tiet.d93hzq.html


bài giảng liên quan