Tap doc lop 2 bai Me tuan 12

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tap doc lop 2 bai Me tuan 12 - 1
  • Tap doc lop 2 bai Me tuan 12 - 2
  • Tap doc lop 2 bai Me tuan 12 - 3
  • Tap doc lop 2 bai Me tuan 12 - 4
  • Tap doc lop 2 bai Me tuan 12 - 5
Người thực hiện : Vi Thị Bình
Trường Tiểu học Canh Nậu
Lớp 2B
Kiểm tra bài cũ
Đọc bài : Sự tích cây vú sữa


Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2010
tập đọc
Luyện đọc:
* Từ:
* Câu:
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Mẹ
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.


Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
lặng rồi,
nắng oi,
giấc tròn,
suốt đời
Giọng đọc: Thiết tha, tình cảm.
Luyện đọc:
* Từ:
lặng rồi, nắng oi, giấc tròn, suốt đời
* Câu:
Tìm hiểu bài:
Câu hỏi 1: Hình ảnh nào cho biết đêm hè rất oi bức?
Trả lời: Tiếng ve lặng đi vì quá mệt mỏi trong đêm hè oi bức.
- nắng oi
Giọng đọc: Thiết tha, tình cảm.
Luyện đọc:
* Từ:
lặng rồi, nắng oi, giấc tròn, suốt đời
* Câu:
* Đoạn:
Tìm hiểu bài:
- nắng oi
Trả lời: Để con ngủ ngon giấc, mẹ ngồi đưa võng, quạt mát và ru cho con ngủ.
Câu hỏi 2: Mẹ làm gì để con ngủ ngon giấc?
- con ve
Giọng đọc: Thiết tha, tình cảm.
Luyện đọc:
* Từ:
lặng rồi, nắng oi, giấc tròn, suốt đời
* Câu:
Tìm hiểu bài:
- nắng oi
Câu 3: Người mẹ được so sánh với những hình ảnh nào?
- con ve
A: Ngụi sao th?c trờn b?u tr?i dờm,
B: Nỳi Thỏi Son
C: Nu?c trong ngu?n
ngọn gió mát lành
Giọng đọc: Thiết tha, tình cảm.
Luyện đọc:
* Từ:
lặng rồi, nắng oi, giấc tròn, suốt đời
* Câu:
Tìm hiểu bài:
- nắng oi
Nội dung: Mẹ luôn luôn vất vả để nuôi con và dành cho con tình yêu thương bao la.
- con ve
Giọng đọc: Thiết tha, tình cảm.
Câu 3: Người mẹ được so sánh với những hình ảnh nào?
A: Ngụi sao th?c trờn b?u tr?i dờm,
ngọn gió mát lành
con ve
…….…
nắng oi.
…….…
ạ ời
……
mẹ ngồi
.…….…
mùa thu
.…….…
mẹ quạt
.…….…
ngoài kia
……….…
chúng con.
……….…
con ngủ
……….…
suốt đời.
……….…
cả tiếng
……….…
cũng mệt vì hè
……………...…
vẫn tiếng
…………
tiếng võng
…………
có gió
…………
mẹ đưa
…………
ngôi sao
…………
đã thức vì
……..……
giấc tròn
……..……
ngọn gió
……..……
Lặng rồi
……..……
Con ve
……..……
Nhà em
……..……
Kẽo cà
mẹ ru.
…..……
..……
Lời ru
..……
Bàn tay
gió về.
..…..…
..……
Những
thức
..…..…
..…..…
Chẳng bằng mẹ
..……………..…
Đêm nay
..…..…
Mẹ là
của con
..…..…
..…..…
MẹNội dung : Mẹ luôn luôn vất vả để nuôi con và dành cho con tình yêu thương bao la.
Chúc các em học giỏi mỗi ngày !
Bài học hôm nay đã hết rồi !
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-10-20 11:57:31 | Thể loại: Tập đọc 2 | Lần tải: 11 | Lần xem: | Page: 13 | FileSize: 1.80 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tap doc lop 2 bai Me tuan 12, Tập đọc 2. Người thực hiện : Vi Thị Bình Trường Tiểu học Canh NậuLớp 2BKiểm tra bài cũ Đọc bài : Sự tích cây vú sữa Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2010tập đọcLuyện đọc:* Từ: * Câu:Lặng rồi cả tiếng con veCon ve cũn

https://tailieuhoctap.com/baigiangtapdoc2/tap-doc-lop-2-bai-me-tuan-12.je74vq.html


bài giảng liên quan