tap doc bai 2- tuan 11

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • tap doc bai 2- tuan 11 - 1
  • tap doc bai 2- tuan 11 - 2
  • tap doc bai 2- tuan 11 - 3
  • tap doc bai 2- tuan 11 - 4
  • tap doc bai 2- tuan 11 - 5
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN GÒ VẤP
TẬP ĐỌC
Tuần 12
Cùng hát bài
BÀN TAY MẸ
BÀI CŨ
Sự tích cây vú sữa
Đọc đoạn nói lên điều đó
Theo em nếu được gặp lại mẹ, cậu bé sẽ nói gì?
Tại sao cậu bé bỏ nhà ra đi ?
Trở về nhà không thấy mẹ,
cậu bé đã làm gì?
Đọc đoạn 2
Những nét nào ở cây gợi lên hình ảnh của người mẹ ?
Đọc đoạn 3
Hãy tìm một từ để nói lên tình cảm của mẹ dành cho con.
Mẹ
BÀI MỚI
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung
Hoạt động 1: Luyện đọc
Hoạt động 3: Học thuộc lòng
LUYỆN ĐỌC
HOẠT ĐỘNG 1
Mẹ
Lặng rồi cả tiếng con ve
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Lời ru có gió mùa thu
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
Trần Quốc Minh
Đoạn 1 : 6 dòng thơ đầu.
Đoạn 2 : 4 dòng thơ còn lại.
Thứ s¸u ngày 14 tháng 11 năm 2008
Tập đọc
Luyện đọc:
* Từ:
Lặng rồi, nắng oi, giấc tròn, suốt đời
* Câu:
Dòng sáu tiếng: 2/4
Dòng tám tiếng: 4/4
3/3
3/5
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Mẹ
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.


Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
* Đoạn:
M?
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Luyện đọc theo nhóm đôi :

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Nhóm ngôi sao xanh mỗi em một câu thơ.
Nhóm ngôi sao vàng mỗi em một đoạn thơ.
Nhóm ngôi sao đỏ và cam mỗi em một dòng thơ.
Tìm hiểu nội dung bài
Hình ảnh nào cho biết đêm hè rất oi bức ?
Bài thơ muốn nói lên điều gì?
Hoạt động 2
Trả lời: Tiếng ve lặng đi vì quá mệt mỏi trong đêm hè oi bức.
Ve là loài bọ có cánh trong suốt sống
trên cây, ve đực kêu “ve ve” về mùa hè.
Khi ấy mẹ đã làm gì để con ngủ ngon giấc?
Trả lời: Mẹ ngồi đưa, quạt mát và ru cho con ngủ.
Võng là đồ dùng để nằm được bện, tết bằng sợi hay làm bằng vải, hai đầu mắc vào tường, cột nhà hoặc thân cây.
Người mẹ được so sánh với những ngôi sao thức trên bầu trời đêm, với ngọn gió mát lành.
Câu 3: Người mẹ được so sánh với những hình ảnh nào?
Nội dung: Mẹ luôn luôn vất vả để nuôi con và dành cho con tình yêu thương bao la.
Học thuộc lòng
Hoạt động 3
Mẹ
Lặng rồi
Nhà em
Kẽo cà
Bàn tay
Con ve
Lời ru
Những ngôi sao
Chẳng bằng
Đêm nay
Mẹ
Trần Quốc Minh
cũng mệt vì hè nắng oi .
cả tiếng con ve
vẫn tiếng ạ ời
tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
có gió mùa thu
mẹ quạt mẹ đưa gió về.
thức ngoài kia
mẹ đã thức vì chúng con.
con ngủ giấc tròn
là ngọn gió của con suốt đời.
1.Hình ảnh nào cho thấy đêm hè rất oi bức?
a. Tiếng ve cũng lặng đi vì ve cũng mệt.
b. Tiếng võng kẽo cà kẽo kẹt của mẹ.
Giơ thẻ chữ :
c. Tiếng ru của mẹ.
2.Mẹ làm gì để con ngủ ngon giấc ?
a.Mẹ vừa đưa võng vừa hát ru.
b.Mẹ quạt cho con mát.
c.Cả hai ý trên đều đúng.
Củng cố :
Thi tìm những câu ca dao, tục ngữ, bài hát, bài thơ… nói về mẹ.
DẶN DÒ
Học thuộc lòng lại bài thơ, trả lời lại các câu hỏi.
Chuẩn bị :Đọc và xem trước các câu hỏi bài “Bông hoa Niềm Vui”.
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2011-07-20 15:02:12 | Thể loại: Tập đọc 2 | Lần tải: 356 | Lần xem: | Page: 22 | FileSize: 5.97 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng tap doc bai 2- tuan 11, Tập đọc 2. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN GÒ VẤP TẬP ĐỌC Tuần 12Cùng hát bài BÀN TAY MẸBÀI CŨSự tích cây vú sữaĐọc đoạn nói lên điều đóTheo em nếu được gặp lại mẹ, cậu bé sẽ nói gì?Tại sao cậu bé bỏ nhà ra đi ?T

https://tailieuhoctap.com/baigiangtapdoc2/tap-doc-bai-2-tuan-11.asu7wq.html


bài giảng liên quan