Tuần 2. Cái Bống

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Tuần 2. Cái Bống - 1
  • Tuần 2. Cái Bống - 2
  • Tuần 2. Cái Bống - 3
  • Tuần 2. Cái Bống - 4
  • Tuần 2. Cái Bống - 5
Nhiệt liệt chào mừng
Các thầy cô giáo về dự hội thi giáo viên giỏi cấp Thành phố năm học 2014 - 2015
Giáo viên thực hiện: Lưu Thị Thanh Xuân
Trường : Tiểu học Tiền Phong
Huyện : Thường Tín
Môn : T?p d?c - L?p 1
Caựi Boỏng laứ caựi boỏng bang
Kheựo saỷy, kheựo saứng cho meù naỏu cụm.
Meù Boỏng ủi chụù ủửụứng trụn
Boỏng ra gaựnh ủụừ chaùy cụn mửa roứng.
Đồng dao
Cái Bống
Caựi Boỏng laứ caựi boỏng bang
Kheựo saỷy, kheựo saứng cho meù naỏu cụm.
Meù Boỏng ủi chụù ủửụứng trụn
Boỏng ra gaựnh ủụừ chaùy cụn mửa roứng.
Đồng dao
Cái Bống
Caựi Boỏng laứ caựi boỏng bang
Kheựo saỷy, kheựo saứng cho meù naỏu cụm.
Meù Boỏng ủi chụù ủửụứng trụn
Boỏng ra gaựnh ủụừ chaùy cụn mửa roứng.
Đồng dao
Cái Bống
Caựi Boỏng laứ caựi boỏng bang
Kheựo saỷy, kheựo saứng cho meù naỏu cụm.
Meù Boỏng ủi chụù ủửụứng trụn
Boỏng ra gaựnh ủụừ chaùy cụn mửa roứng.
Đồng dao
Cái Bống
Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
//
//
//
//
/
/
/
/
/
Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
THƯ GIÃN

Tìm tiếng trong bài có vần anh.
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
Cái Bống
Nói câu chứa tiếng:
- có vần anh
- có vần ach

a


nh
ch
Nói câu chứa tiếng:
- có vần anh
- có vần ach
M : Nước chanh mát và bổ.
anh
M : Quyển sách này rất hay.
ach
Trò chơi: Ai nhanh ai đúng
Nói câu có tiếng chứa vần: ach
Đội 1
Đội 2
Đội 3
Đội 4
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
và các em học sinh!
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-02-24 18:09:27 | Thể loại: Tập đọc 1 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 26 | FileSize: 69.63 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Tuần 2. Cái Bống, Tập đọc 1. Nhiệt liệt chào mừngCác thầy cô giáo về dự hội thi giáo viên giỏi cấp Thành phố năm học 2014 - 2015Giáo viên thực hiện: Lưu Thị Thanh XuânTrường : Tiểu học Tiền PhongHuyện : Thường TínMôn : T?p d?c - L?p 1 Caựi Boỏng laứ caựi boỏng bangKheựo saỷy, kheựo saứng cho meù naỏu cụm. Meù Boỏng ủi chụù ủửụứng trụnBoỏng ra gaựnh ủụừ chaùy cụn mửa roứng.Đồng daoCái Bống Caựi Boỏng laứ caựi boỏng bangKheựo saỷy, kheựo saứng cho meù naỏu cụm. Meù Boỏng ủi chụù ủửụứng trụnBoỏng ra gaựnh ủụừ chaùy cụn mửa roứ

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/tuan-2-cai-bong.wwi40q.html